Asi: Nordplus projekt "Designing services for a greener future"

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0110
Menetlev üksus: Hugo Treffneri Gümnaasium
Vastutav töötaja: Ketlin Taidre
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Nordplus projekt "Designing services for a greener future"
Registreeritud: 19.09.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Toetada rohelise mõtteviisi levikut ning arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi.


Eesmärgid


1. Aarendada rohelist mõtteviisi kõikides osalevates organisatsioonides läbi osalevate riikide parimate praktikatega tutvumise.
2. Arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi läbi ühiste projektitööde.
3. Arendada osalevate õpilaste sotsiaalseid oskusi läbi ühiste projektitööde.


Tegevused


Iga poole aasta tagant kohtutakse ühes projektis osalevas riigis, igal kohtumisel on oma fookus:
Lätis (sügis 2022) on selleks roheline mõtteviis hariduses,
Rootsis (kevad 2023) on keskne teema roheline mõtteviis e-ettevõtluses, Islandil (sügis 2023) on tähelepanu rohelisel mõtteviisil merenduses, Eestis (kevad 2024) uurime mahepõllundust,
Läti (kevad 2025) lõppkonverents.
Kokkusaamiste vahepeal toimuvad kohtumised ja loengud virtuaalkeskkonnas.


Tulemused


Kohtumiste käigus areneb osavõtjate teadlikkus jätkusuutliku arengu võimalustest erinevates valdkondades, paranevad nende sotsiaalsed oskused ning tõuseb teadlikkus põhjamaade ja Balti kultuurist. Projekti tegemisi kajastatakse kõikide osalevate koolide väljaannetes ning võimalusel ka (kohalikus) meedias, nii et saavutused jõukas võimalikult suure osani kogukonnast.


Maksumus


16 400 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


16 400 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Millise programmi / meetme raames


Nordplus Junior

Juhtpartner


Calmare International School
Malmbrogatan 9
39235 Kalmar
Sweden

Partnerid


Hugo Treffneri Gümnaasium

Juht


Aare Ristikivi

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2022 - 30.09.2025

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord