Asi: Tartu lasteaia Ristikhein lapsed avastavad ümbritsevat elu

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-22-0109
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Ristikhein
Vastutav töötaja: Margot Fjuk
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu lasteaia Ristikhein lapsed avastavad ümbritsevat elu
Registreeritud: 19.09.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Õppekäigud Vapramäe-Vitipalu matkarajale - programmid :"Tunnetusprogramm" ja "Tunne vee-elustikku"


Eesmärgid


 Tunnetusprogramm lastele õpetab looduse vaatlemist ja tundmaõppimist läbi erinevate meelte, arendab tähelepanelikkust ja suulist väljendusoskust. Omandatavad pädevused on  enesemääratluspädevus, ettevõtlikkuspädevus ja suhtlusapädevus.


Tegevused


Programmi viikse läbi aktiivtegevuste ja mängude (värvikull, muutmismäng, kuulamismäng, kompimismäng, maitsemäng, vaatlusmäng) kaudu retke jooksul. Vee-elustiku tundmaõppimisel püütakse metsatiigist selgrootuid putukaid, leitud liigid määratakse, võrreldakse neid omavahel, mõõdetakse ning lõpuks joonistatakse meeldivaim putukas endale mälestuseks töölehele.


Tulemused


Laps õpib tundma loodust erinevate meelte abil, õpib tundma erinevate aastaaegade eripärasi,
õpib tundma looduslikke helisid, materjale ja lõhnu. Vee-elustiku tundmaõppimise programm õpetab liikide määramisoskust ja koostööd ning näitab liigilise mitmekesisuse tähtsust ökosüsteemis.


Maksumus


660 EUR

Tartu kohustused


260 EUR

Toetus


400 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu Lasteaed Ristikhein
5115057, margot.fjuk@raad.tartu.ee

PartneridJuht


Margot Fjuk

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2022 - 31.12.2022

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjusShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord