Asi: Uurime ja avastame loodust

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0106
Menetlev üksus: Tartu Annelinna Gümnaasium
Vastutav töötaja: Jelena Bitova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Uurime ja avastame loodust
Registreeritud: 15.09.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Annelinna Gümnaasiumi põhikooli õpilaste õppeprogrammid 37 klassile – 780 õpilast.
Ukraina õpilastele on ette nähtud eraldi psühholoogiliselt läbimõeldud tegevused, sisemise tasakaalu saavutamiseks ja tõlketeenus. (Juba praegu on Tartu Annelinna Gümnaasiumis üle saja ukraina õpilase).


Eesmärgid


keskkonnateadlikuse suurendamine põhikooli õpilastele (780 õpilast)


Tegevused


õppekäikude korraldamine


Tulemused


õppekäikudel osalemine


Maksumus


7 400 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


7 400 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute keskus

Millise programmi / meetme raames


 Üldharidussüsteemi õpilaste õppeprogrammi läbiviimine

Juhtpartner


Keskkonnainvesteeringute Keskus SA Tartumaa esindus

PartneridJuht


Tatjana Ojavere

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2022 - 01.07.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord