Asi: Tartu Tamme Kool_KIK_loodusõppeprogrammid 2022/2023

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-22-0105
Menetlev üksus: Tartu Tamme Kool
Vastutav töötaja: Marge Neltsas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Tamme Kool_KIK_loodusõppeprogrammid 2022/2023
Registreeritud: 14.09.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine on ülioluline, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on pakkuda Tartu Tamme Kooli õpilastele loodusõppeprogrammide
kaudu praktilisi tegevusi ja teadmisi loodushoiust ning keskkonnakaitsest. Projekt
kannab endas ka eesmärki täita kooli arengukavas loodusõppesuuna süvendamist
ning mitmekesistamist.


Tegevused


Õpilased saavad osaleda koolivälistel õppekäikudel.


Tulemused


Õppeprogrammid võimaldavad aineõpetajatel oma tööd mitmekesistada, rakendada aktiivõppemeetodeid, panna õpilasi koostööd tegema ja leidma probleemidele uusi lahenduskäike ning rakendama teooriat praktikas.


Maksumus


7 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


7 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnaprogramm (KP)

Juhtpartner


Tartu Tamme Kool

PartneridJuht


Anti Kadajane

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2022 - 16.06.2023

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord