Asi: Improving young people employment opportunities in the CB tourism, hospitality, and restaurant sectors (Tour4Youth )

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-22-0090
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Teised töötajad: Veronika Kupri
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Improving young people employment opportunities in the CB tourism, hospitality, and restaurant sectors (Tour4Youth )
Registreeritud: 02.09.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Turismi-, hotellindus- ja restoranisektorid on ühed suurimad tööandjad Kesk Läänemere piirkonnas. Nende sotsiaalne roll noorte tööturule sisenemisel on ülioluline, kuna antud sektorid loovad noortele rohkem töökohti, kui teised. Noorte tööhõive nendes sektorites on aga tõsiselt mõjutanud COVID-19 pandeemia ja Ukraina sõda.


Eesmärgid


Projekti Tour 4Youth eesmärk on parandada noorte töövõimalusi Kesk Läänemere piirkonna turismi, hotellinduse ja restorani sektorites.
Peamised sihtrühmad on vastava haridusega töötud noored, töötuse ohuga kooli lõpetavad noored või kutseõpinguid katkestanud.


Tegevused


Selle saavutamiseks pakutakse erinevaid tööturuteenuseid: 1) tööalane koolitus:
erialase töö otsimine ja karjäärijuhtimine; 2) tööturu esindajatega kohtumisüritused; 3) kohalik ja piiriülene lühiajaline välispraktika.
Uudsusväärtus seisneb projekti lähenemisviisides - pakkuda individuaalset, terviklikku ja sektorispetsiifilist noortele tööotsijatele suunatud toetuse teenust nii kohalikul, kui piiriülesel tasandil.


Tulemused


Projekt parandab noorte oskusi tööotsingul, tagab sujuvama ülemineku haridusteest tööle, annab
võimalusi kvaliteetse töö ja töökogemuse saamiseks, ka piiriüleselt (Soome-Eesti-Läti).
Tulemuseks on konkreetne arv (n=60) noort, kellel on suurenenud tööjõu konkurentsivõime tööturul.


Maksumus


170 034 EUR

Tartu kohustused


34 007 EUR

Toetus


136 027 EUR

Kellele taotlus esitatakse


 INTERREG CENTRAL BALTIC

Millise programmi / meetme raames


PO6: Improved employment opportunities on labour market

Juhtpartner


Satakunta University of Applied Sciences (Soome)

Partnerid


Tartu Rakenduslik Kolledž (Eesti)
Kurzeme Planning Region (Läti)
Vidzeme University of Applied Sciences (Läti)
Satakunta Employment and Economic Development Office (Soome)

Juht


Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2023 - 01.12.2025

Osakond


VOCO

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord