Asi: Accredited projects for mobility of learners and staff in school education

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0083
Menetlev üksus: Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eneli Mäeots
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Accredited projects for mobility of learners and staff in school education
Registreeritud: 12.08.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi eesmärgiks on aidata kaasa õpilaste eluks vajalike pädevuste kujunemisele ja pakkuda õpilastele võimalikult palju valikuvõimalusi, et neist kasvaksid ise oma õppimist juhtivad kodanikud. Koolis väärtustatakse loovust, tolerantsust, innovaatilisust ja digitaliseeritust.


Eesmärgid


1. Soovime jõuda motiveeritud ja oma tegevuse eest vastutust võtvate õppijateni, kes oskavad oma õppeprotsessi juhtida ja mõtestada ning valida endale sobivaimad õpistrateegiad.
2. Soovime jõuda õppeprotsessini, kus ennastjuhtivaid ja motiveeritud õpilasi toetavad igas klassis kaks mentorõpetajat.
3. Soovime jõuda hästi läbi mõeldud iseseisva õppe nädalateni, mille ülesehitus toetab iseseisva ja ennast juhtiva õpilase kujunemist.
4. Soovime jõuda avatud, ausa ja julge kollektiivini ning juurutada juurdekasvumõtteviisi, mis viib õpetajate suurima võimaliku heaoluni oma töös.
5. Soovime pakkuda õpilastele võimalusi uurimistööde tegemisel anda tööle rahvusvaheline mõõde ja seeläbi arendada ka teadmisi eri (haridus)kultuuridest ning laiendada oma silmaringi.
6. Soovime saavutada toimiva hübriidõppe süsteemi, millest võivad nii õpetajad kui õpilased.


Tegevused


Õpilased ja õpetajad käivad õppeaasta jooksul erinevates välisriikides uusi teadmisi, oskusi omandamas ning silmaringi laiendamas ning lõpuks rakendavad neid praktikas.


Tulemused


Projekti tulemusena on õpirännetel osalenud õpilased avardanud silmaringi erinevates valdkondades, arendanud võõrkeeleoskust (inglise ja saksa keel) ja omandanud teadmisi teiste riikide kultuurist ja koolisüsteemist.


Maksumus


40 580 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


40 580 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ programm

Juhtpartner


Tartu Jaan Poska Gümnaasium

PartneridJuht


Lembi Loigu

Algus- ja lõpptähtaeg


01.06.2022 - 31.08.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord