Asi: Erasmus + projekt "Experientia docet - kogemus õpetab!"

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0080
Menetlev üksus: Tartu Herbert Masingu Kool
Vastutav töötaja: Siim Värv
Teised töötajad: Marge Mõttus
Tähtaeg: 29.07.2022
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Erasmus + projekt "Experientia docet - kogemus õpetab!"
Registreeritud: 25.07.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


THMK on viimastel aastatel pidevalt kasvanud nii õpilaste kui ka õpetajaskonna poolest. Õpetajatel, kes on tulnud meie
kooli teistest koolidest, ei ole sageli pikaajalist praktikat HEV õpilastega töötamisel. Samuti vajavad noored õpetajad, kes
õpivad ülikoolis või on oma õpingud äsja lõpetanud, praktikat ja kogemust, kuidas leida tee autistlike lasteni, kuidas ehitada
oma tunnid üles niimoodi, et õpilaste tähelepanu ei hajuks ja õpitavad ained oleksid neile jõukohased.
Kooli alustalaks on tema õpetajad. THMK-s korraldatakse pidevalt koolituspäevi ja suhtutakse hästi õpetajate
enesetäiendamisse. Samas on erivajadustega õpilastele hariduse andmine ja sotsiaalse suhtlemise õpetamine eriline
väljakutse. Oleme kindlad, et erinevate koolide kogemuste ja rahvusvaheliste koolituste kaudu on võimalik meie kooli
õpetamistaset muuta efektiivsemaks ja hariduslike erivajadustega laste õpetamise jaoks sobivamaks.
Viimastel aastatel on THMK-s alustatud autistlike laste õpetamist TEACCH- meetodil algklassidest saadik. Kõikide
õppeainete õpetamine struktureeritult aitab õpilastel omandada oma õppimise rütm ning algoritmide järgi õppimine aitab neil
korrastada mõttemaailma ja ainest arusaamist. Sellise meetodi järgi õppijad on jõudmas 6. klassi. Põhikooli kolmanda
astme ainete osas puudub senine kogemus, kas ja kuidas struktureeritud õpet kasutada. Tavaliselt on selleks ajaks klassis
koos nii pikka aega meie koolis õppinud ja süsteemiga harjunud õpilased kui ka hiljem kooli tulnud õpilased. Kuidas
ühildada nende õpetamist nii, et (väike)klassis kõik ühtlaselt edasi jõuaksid?


Eesmärgid


1. Autismispektrihäiretega ning emotsionaalse trauma kogemusega õpilaste õpetamise ja seda toetava õppekeskkonna
arendamise kompetentsi kasv.
2. Autistide koolitamiseks uued struktureeritud õppematerjalid.
3. Koolis kasutatakse mitmekesistatud aktiivõpet ja uut , õppimine läbi mängu, meetodit.
4.


Tegevused


1. Töövarjuna tegutsemine välispartnerite juures
2. Erinevad kursused ja koolitused


Tulemused


1. Töövarjuna on osalenud projekti liiget
2. erinevatel kursustel ja koolitustel on osalenud 6 projekti liiget


Maksumus


57 780 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


57 780 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja noorteamet

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+

Juhtpartner


Tartu Herbert Masingu Kool

Partnerid


Anna Freud Schule, Mozgásjavító
Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium,
Kollégium,
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény, EUROPASS SRL, Smart Teachers
Play More ehf

Juht


Siim Värv

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2022 - 31.07.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord