Asi: Näituse "Silmates maastikke. Perekond Värniku kogu" kujundustööd

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0074
Menetlev üksus: Tartu Linnamuuseum
Vastutav töötaja: Christine Karlson
Teised töötajad: Christine Karlson
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Näituse "Silmates maastikke. Perekond Värniku kogu" kujundustööd
Registreeritud: 21.06.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Näituse "Silmates maastikke. Perekond Värniku kogu" kujundustööd


Eesmärgid


Näituse "Silmates maastikke. Perekond Värniku kogu" kujundustööd Näituse "Silmates maastikke. Perekond Värniku kogu" kujundustööd


Tegevused


Näituse "Silmates maastikke. Perekond Värniku kogu" kujundustööd


Tulemused


Näituse "Silmates maastikke. Perekond Värniku kogu" kujundustööd


Maksumus


3 348 EUR

Tartu kohustused


1 848 EUR

Toetus


1 500 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Kultuurkapital

Millise programmi / meetme raames


rahvakultuuri sihtkapital

Juhtpartner


Tartu Linnamuuseum

PartneridJuht


Nele Dresen

Algus- ja lõpptähtaeg


01.06.2022 - 31.10.2022

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord