Asi: ESC vabatahtlikud Tartu Noorsootöö Keskuses 2022 - 2023

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0068
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Helen Toomsalu
Teised töötajad: Cärolin Kõiv; Helene Toomeoks; Margit Kink
Tähtaeg: 21.06.2022
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: ESC vabatahtlikud Tartu Noorsootöö Keskuses 2022 - 2023
Registreeritud: 16.06.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Välisvabatahtlike kaasamine Tartu noortekeskuste tegevustesse perioodil sügis 2022 - sügis 2023


Eesmärgid


Rikastada noorsootöö tegevusi läbi välisvabatahtlike kaasamise noortekeskuste igapäevastesse tegevustesse. Olulisel kohal on solidaarsuse ja tolerantsuse edendamine ühiskonnas.


Tegevused


Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi raames 3 välisvabatahtlikku töötavad 12 kuud Tartu Noorsootöö Keskuses. Viivad läbi fookussuunast lähtuvalt erinevaid tegevusi, töötube ja korraldavad suursündmusi.


Tulemused


Noored saavad tutvuda erinevate kultuuridega ja praktiseerida võõrkeeli. Noortekeskuste tegevused on mitmekülgsemad. Vabatahtlikud saavad esimese kogemuse noorsootöös.


Maksumus


20 422 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


20 422 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus-ja noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskusele

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Solidaarsuskorpus

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus
margit.kink@raad.tartu.ee

PartneridJuht


Helen Toomsalu

Algus- ja lõpptähtaeg


05.09.2022 - 04.10.2023

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord