Asi: Taanis, Kopenhaagenis toimuval seminaril „Guidance and the promotion of VET“ osalemine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0064
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Taanis, Kopenhaagenis toimuval seminaril „Guidance and the promotion of VET“ osalemine
Registreeritud: 19.05.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


VOCO karjäärinõustaja Helen Johanson osaleb 13.-15.06.2022 Taanis, Kopenhaagenis Erasmus+ agentuuride korraldatud seminaril.
Õppevisiit on suunatud esmatasandi kutseõppega tegelevatele asutustele ja spetsialistidele.


Eesmärgid


Heade praktikate kasutuselevõtt karjäärinõustamises.


Tegevused


Õppevisiidi raames tutvustatakse Taani haridus- ja nõustamissüsteemi (fookusega kutseharidusele), arutletakse erinevate riikide kutseharidussüsteemide üle, vahetatakse kogemusi ja praktilisi näiteid. Külastatakse 1-2 haridusasutust. Arutletakse (karjääri)nõustajate rolli, rahvusvahelistumise ning sektoriteülese koostöö teemal.


Tulemused


Tutvutud Taani haridus- ja nõustamissüsteemiga, arutletud erinevate riikide kutseharidussüsteemide üle, vahetatud kogemusi ja praktilisi näiteid. Kokkulepped võimalike koostöö teemadel.


Maksumus


635 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


635 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa
Solidaarsuskorpuse Agentuur

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ programm

JuhtpartnerPartneridJuht


Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


13.06.2022 - 15.06.2022

Osakond


VOCO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord