Asi: Tartu Lasteaed Lotte õppekäikude läbiviimine 2022/2023 õppeaastal

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-22-0059
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Lotte
Vastutav töötaja: Kärt Lüütsepp
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Lotte õppekäikude läbiviimine 2022/2023 õppeaastal
Registreeritud: 29.04.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Lasteaed Lotte Tragide Kasside rühm, kus toimetab 22 koolieelikut, saab
omandada rohkem keskkonnateadmisi.


Eesmärgid


Keskkonnateadmiste omandamine


Tegevused


Õppekäik


Tulemused

Maksumus


200 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


200 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Üldharidussüsteemi õpilaste õppeprogrammi läbiviimine

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Lotte

PartneridJuht


Kärt Lüütsepp

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2022 - 31.08.2023

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord