Asi: Tartu Noorte Töömalev 2022

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0058
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Margit Kink
Teised töötajad: Maarja Enumäe
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Noorte Töömalev 2022
Registreeritud: 29.04.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Malev pakub võimalust saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonnas. Noored teevad läbi tööle kandideerimise protsessi, saavad ülevaate töötamisega seotud seadusandlusest, tööeetikast ja töökultuurist. Tööle asudes sõlmitakse noorega tööleping ja noor vastutab kaudselt ka töö kvaliteedi eest. Malev annab noortele võimaluse rakendada ennast erinevates valdkondades, loob töötegemise harjumust ning aitab kujundada realistlikke ootusi nii töökeskkonna kui ka palga osas. Seega valmistab Tartu Noorte Töömalev noori ette tulevikus edukaks tööturule sisenemiseks. Rühmades töötamine õpetab noortele muu hulgas meeskonnatöö oskuseid. Peale tööpäeva pööratakse ühistegevuste käigus tähelepanu sotsiaalsete oskuste arengule.


Eesmärgid


Tartu noorte töömaleva eesmärk on pakkuda arendavat suvevaheaja veetmise võimalust 13-19 aastastele noortele.


Tegevused


Tartu Noorte Töömalev 2022 tegevuskava:
01.-05.2022 Ettevalmistusperiood (tööandjatega suhtlemine, rühmajuhtide värbamine jm) –
05.2021 Rühmade avalikustamine
16.-22.05.2022 Rühmadesse registreerimine
03.-04.06.2022 Rühmajuhtide koolitus
16.06.2022 Malevasuve avamine
27.06 -05.08.2022 Rühmade toimumine
05.-06.08 Tartumaa kokkutulek
09.-11.08 Riiklikul kokkutulekul osalemine
09.-11.2022 Kokkuvõtete periood: aruandlus, tööandjate, koostööpartnerite ja noorte tagasiside,


Linnasisese rühma päevakava on igapäevaselt umbes sama.
Tööpäev (15-19 aastastele)
08:45 kogunemine töökohas
09:00-13:00 töötamine
13:00-13:30 lõuna
13:30-15:30 töötamine
16:00-18:00 ühistegevused

Vaba päev
11:45 kogunemine
12:00-17:00 ühistegevused

Tööpäev(13-15 aastastele)
08:45 kogunemine töökohas
09:00-12:00 töötamine
12:00-12:30 lõuna
12:30-14:30 ühistegevused

Vaba päev
11:45 kogunemine
12:00-17:00 ühistegevused

Linnavälise rühma päevakava on igapäevaselt umbes sama.
Tööpäev
07:00 äratus ja hommikusöök
08:00-12:00 töötamine
12:00-12:30 lõuna
12:30-14:30 töötamine
14:30-16:30 puhkepaus/vaba aeg
16:30-18:00 ühistegevused
18:00 õhtusöök
19:00-22:00 ühistegevused
23:00 öörahu

Vaba päev
09:00 äratus ja hommikusöök
10:30-13:00 ühistegevused
13:00-13:30 lõuna
13:30-15:00 vaba aeg
15:00-18:00 ühistegevused
18:00 õhtusöök
19:00-22:00 ühistegevused
23:00 öörahu


Tulemused


Malevasuve lõpuks on korraldatud edukalt kõik linnasisesed ning linnavälised malevad. Noored omandavad edukalt enda esimese töökogemuse ning saavad väärt teadmised ühistegevustest, kuidas edukamalt siseneda tööturule


Maksumus


83 511 EUR

Tartu kohustused


30 550 EUR

Toetus


14 082 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus ja Noorteamet

Millise programmi / meetme raames


„Malevasuvi 2022“ taotlusvoor

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Cerda Männiste

Algus- ja lõpptähtaeg


16.06.2022 - 30.09.2022

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord