Asi: TAG õpilaste riigikaitseõpetuse õppekäigud

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0051
Menetlev üksus: Tartu Annelinna Gümnaasium
Vastutav töötaja: Jelena Bitova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: TAG õpilaste riigikaitseõpetuse õppekäigud
Registreeritud: 25.04.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Gümnaasiumiastme õpilastele praktilise riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine


Eesmärgid


Toetada riigikaitse õppeaine õpetamist


Tegevused


Toimuvad riigikaitse teemalised õppekäigud mai - oktoober 2022.a. toimub laager ja õppekäigud


Tulemused


Riigikaitseõpetuse teadmiste ja oskuste edendamine õpilastel.


Maksumus


3 040 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


3 040 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raames


Riigikaitseõpetuse valdkonna toetamine

Juhtpartner


Kaitseressursside Amet

PartneridJuht


Marko Tiirmaa

Algus- ja lõpptähtaeg


01.04.2022 - 01.12.2022

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord