Asi: MHG riigikaitse õpilaste õppekäigud ja laager

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0050
Menetlev üksus: Miina Härma Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eda Lemberg
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: MHG riigikaitse õpilaste õppekäigud ja laager
Registreeritud: 21.04.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Riigikaitset õppivatele õpilastele praktilise õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine


Eesmärgid


Toetada riikaitse õppeaine õpetamist


Tegevused


Läbitakse riigikaitse välilaager, toimuvad riigikaitse teemalised õppekäigudMai - oktoober 2022.a. toimub laager ja õppekäigud


Tulemused


Riigikaitseõpetuse raames õpilaste teadmiste ja oskuste kasv


Maksumus


1 500 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 500 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raames


Kaitseressursside Ameti kaudu üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamiseks, riigikaitseliste õppelaagrite ja õppekäikude korraldamiseks toetuse taotlemise ja eraldamise kord

JuhtpartnerPartneridJuht


Eda Lemberg

Algus- ja lõpptähtaeg


01.04.2022 - 01.12.2022

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord