Asi: Mobiilsusteenuse (MAAS) rakendamine Eesti linnade ühis- ja eratranspordi ühendamiseks

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0049
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Teised töötajad: Raimond Tamm; Rein Haak; Roman Meeksa
Tähtaeg: 31.12.2023
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Mobiilsusteenuse (MAAS) rakendamine Eesti linnade ühis- ja eratranspordi ühendamiseks
Registreeritud: 21.04.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Linnade probleemiks on autode arvu pidev suurenemine ja samal ajal surve ühistranspordi kasutamise vähenemisele. Kui midagi selles osas linna või riigi poolt ette ei võeta, siis sõitjatevedu rohkem kui kahekordistub aastaks 2050, sh sõidukite arv kasvab: maailmas vastavalt 1 miljardilt 2015.aastal 2.4 miljardini 2050. aastal (ITF Transport Outlook 2017). Teisalt on linnades seatud eesmärgiks vähendada olulisel määral isiklike sõidukite kasutamise osakaalu inimeste liikumisel ja saavutada kliimaneutraalsus. .Seega kõikvõimalikud lahendused, mis toetavad neid eesmärke ja võimaldavad elanikel mugavalt vahetada oma auto vähem saastavama ja linnaruumi vähem koormava liikumisviiside vastu, on väga soositud. Lisaks prognoositakse, et liikuvusteenuste turg kasvab 370% järgmise 4 aasta jooksul asendades suurusjärgus 2,2 miljardit sõidukit maailmas aastaks 2025. MaaS säästab kodanike jaoks oluliselt aega, kuna see pakub palju paremaid võimalusi linnakeskkonnas liiklemiseks ning vähendab ummikuid teedel. Rahvusvahelise Transpordifoorumis (OECD International Transport Forum) väljaantavas iga-aasatses transpordi ülevaates on 2019 aasta raportis ennustatud, et aastaks 2050 kasutab 20% reisijatest liikuvusteenuste lahendusi oma reiside planeerimiseks..MAAS teenus kujutab enesest IKT lahendust erinevate liikuvus viiside ühendamiseks ühisele platvormile, mis võimaldab rakendada nõudluspõhist transporti, kasutada transpordi tellimiseks,
sõidu planeerimiseks ja sõidu eest tasumiseks ühte käepärast keskkonda. Praegu on sõidu planeerimiseks vajalik tutvuda erinevate sõiduplaanidega ja koostada vajalik marsruut oma asupaiga ja sihtmärgi lähemate ühistranspordi peatuste vahel (seda
suudab küll teha ka näiteks Google Maps) või tellida taksoteenus. Esimesel puhul on lahendus aeglane ja kohmakas, samuti võivad jäävad katmata teekonna algus- ja lõpu lõigud. Lisaks ei saa esimese puhul ka piletit osta. Teisel puhul on teenus kulukas. MAAS teenuse puhul kombineeritakse kokku erinevad liikumisviisid, mis võimaldavad saavutada paindlikkuse ja kliendile vastuvõetava hinna.


Eesmärgid


Projekti peamiseks eesmärgiks on edendada säästlike liikumisviiside osakaalu igapäevastes liikumistes linnades, millega kaasneb tervislikum ja turvalisem elukeskkond. Hangitakse liikuvusteenuse platvorm, mis võimaldab liita erinevad transporditeenused ühtseks paketiks koos sõiduplaneerimise ja maksmise teenustega (ühistransport, mikromobiilsus, taksod, rattaringlus, isejuhtivad sõidukid jm).
Platvorm on avatud kõigile pakkujatele. See võimaldab ühtse mobiiliäpi kaudu tellida transport soovitud kohast soovitud kohta sobival ajal, pakkudes välja kombinatsioone erinevatest liikumisvahenditest ja -viisidest ning võimaldade teenuse eest ka ühes kohas maksta.


Tegevused


MaaS platvormi hankimine. Teavitustegevused.


Tulemused


Projekti tulemusena on IKT rakendamise abil loodud uus teenus ning rakendamise tulemusena paraneb linnade elukeskkond ja tõuseb ettevõtete tootlikkus. MAAS teenus kujutab enesest IKT lahendust erinevate liikuvumisviiside ühendamiseks ühisele platvormile, mis võimaldab rakendada nõudluspõhist transporti, kasutada transpordi tellimiseks, sõidu planeerimiseks ja sõidu eest tasumiseks ühte käepärast keskkonda. MAAS teenuse puhul kombineeritakse kokku erinevad liikumisviisid, mis võimaldavad saavutada paindlikkuse ja kliendile vastuvõetava hinna. Loodav lahendus võimaldab linnadel oma keskkonnaeesmärkide täitmiseks soodustada ühistranspordi kasutust, tagades seejuures teenuse kõrge kvaliteedi. Ühistranspordi kasutuse kasvu ttulemusena väheneb eeldatavalt sõiduautode kasutus. Võimalik on teenust laiendada Eesti-siseselt ning rakendada seda ka mujal, kui Tallinnas ja Tartus.


Maksumus


100 000 EUR

Tartu kohustused


50 000 EUR

Toetus


50 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus

Millise programmi / meetme raames


Innovatsiooni edendavate hangete toetamine

JuhtpartnerPartnerid


Tallinn, Tartu

Juht


Jaanus Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


21.04.2022 - 31.12.2023

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord