Asi: Tehnika valdkonna simulaatorite soetamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0048
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Kaire Mets
Teised töötajad: Veronika Kupri; VOCO projektid
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tehnika valdkonna simulaatorite soetamine
Registreeritud: 20.04.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekt toetab tehnika ja autoerialade praktiliste erialaoskuste omandamist kaasaegsete õppevahendite toel. Projekti tulemusel on kavas soetada keevitus,- tööstusrobootika-, autotehnika ja automaalri simulaatorid ning seeläbi kaasajastada kutseõpet töökeskkonda simuleerivate õppevahendite toel. Simulaatorite kasutuselevõtt aitab vähendada õppematerjalide kulu, tõsta õppe- ja töökeskkonna ohutust ning vähendada keskkonnareostust. Projekti elluviimine loob täiendavaid võimalusi distants- ja hübriidõppeks, samuti uue tööstusrobootika õppekava rakendamiseks.


Eesmärgid


Projekti üldeesmärk on tehnika valdkonna erialade õppetöö kaasajastamine ja vastavusse viimine töömaailma ootustega.


Tegevused


Peamised tegevused:
1) Simulaatorite soetamise riigihanke ettevalmistamine ja läbiviimine
2) Simulaatorite soetamine, paigaldamine ja õpetajate väljaõpe
3) Simulaatorite rakendamine õppetöös ja teavitamine


Tulemused


Projekti tulemusel on Tartu VOCOs kasutusele võetud tehnika ja autovaldkonna erialade õppes keevitus,- tööstusrobootika-, autotehnika- ja automaalri õppesimulaatorite komplektid, mis mõjutab positiivselt kokku 12 õppekava tudengite õppe tingimusi ja kvaliteeti ning võimaldab käivitada uue tööstusrobootika õppekava.


Maksumus


163 909 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


163 909 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)

Millise programmi / meetme raames


ESF; Meede 1.3.1 ATV2 Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - simulaatorid

Juhtpartner


Tartu Rakenduslik Kolledž

PartneridJuht


Kaire Mets

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2022 - 30.08.2023

Osakond


VOCO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord