Asi: CycleUp!: kunst tänavaruumis

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0046
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse ruumiloome osakond
Vastutav töötaja: Jaagup Ainsalu
Teised töötajad: Jaanika Koppel
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: CycleUp!: kunst tänavaruumis
Registreeritud: 17.04.2022

Projekt


LühikokkuvõtePaljud Euroopa linnad on autokesksed ja elukeskkonda kahjustavate liikumismustritega. Projekt CycleUp suurendab teadlikkust keskkonnahoidlikest liikumisviisidest, eriti rattaga liikumisest, läbi rahvusvahelise ja valdkonnaülese kogukonna- ja kunstiprogrammi. Projekti tegevuste tulemusena sünnivad avalikku ruumi liikumisteemalised installatsioonid, viiakse läbi keskkonnahoidliku liikumise teemaline kunstiresidentuur, kogukonda kaasavad arutelud ja töötoad ning linnaplaneerijatele, otsuste tegijatele mõeldud seminarid.

Projekti sihtgrupid on: linnaelanikud, poliitikud ja linnaruumi, liikumist puudutavate otsuste tegijad ja kunstnikud.

Projekt CycleUp kutsub neid gruppe omavahel arutama ja vestlema, mis on nende roll ja mida neil on võimalik õppida üksteiselt keskkonnahoidlikkuse, jätkusuutlikkuse ja keskkonnahoidlike liikumisviiside kohta.


Eesmärgid


Peaeesmärk: Tartu linna elanikud on teadlikud keskkonnahoidlikest liikumisviisidest ja kasutavad aktiivselt oma igapäevasteks sõitudeks jalgratast või teisi keskkonnahoidlikke liikumise viise.

Tartu linna elanikud on ärksad kaasamõtlema ja arutama keskkonnahoidliku liikumise ja keskkonnahoiu teemadel ning pakuvad aktiivselt lahendusi ja uusi võimalusi nendel teemadel.

Poliitikud ja otsuste tegijad arvestavad linnaruumi kujundamisel üha enam keskkonnahoidlike põhimõtetega ja loovad turvalisi, kaasavaid võimalusi keskkonnahoidlikult liikuda.

Alaeesmärgid:

1. Projekt kasutab avalikus ruumis olevaid installatsioone, kunstilisi sekkumisi ja kaasavaid sündmusi, et kasvatada teadlikkust keskkonnahoidlikest liikumisviisidest ja rattaga sõitmise kasulikkusest.
2. Projekt toob kokku ja suunab poliitikuid ja linnaruumi puudutavate otsuste tegijaid rohkem ja holistilisemalt mõtlema parema avaliku ruumi ja keskkonnahoidlike liikumisviiside/võimaluste peale (parimate näidete jagamine, rahvusvaheline konverents linnaplaneerimise, kultuuri ja kunsti teemadel Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kontekstis).
3. Projekt vaatleb ja arutleb kunsti loomise keskkonnahoidlikkuse ja kunstnike liikumise üle laiemalt.


Tegevused


Sihtgruppide kaardistamine (rahvusvahelisel seminaril osalejad)
Rahvusvahelise seminari ettevalmistamine
Rahvusvahelisel seminari läbiviimine Tartus 2024. aastal
Osalemine rahvusvahelises koostöös
Kunstniku vastuvõtmine ja residentuuri korraldamine
Kogukonda kaasavate töötubade/arutelude/diskussioonide läbiviimine


TulemusedTartu linna elanikud on teadlikud keskkonnahoidlikest liikumisviisidest ja kasutavad aktiivselt oma igapäevasteks sõitudeks jalgratast või teisi keskkonnahoidlike liikumise viise.

Tartu linna elanikud on ärksad kaasamõtlema ja arutama keskkonnahoidliku liikumise ja keskkonnahoiu teemadel ning pakuvad aktiivselt lahendusi ja uusi võimalusi nendel teemadel.

Poliitikud ja otsuste tegijad arvestavad linnaruumi kujundamisel üha enam keskkonnahoidlike põhimõtetega ja loovad turvalisi, kaasavaid võimalusi keskkonnahoidlikult liikuda.

Projekti lõppedes oleme:
1. Korraldanud ühe rahvusvahelise seminari, mille teemaks parimate praktikate ja näidete jagamine kaasavast, turvalisest linnaruumist fookusega keskkonnahoidlikele liikumisviisidele, eelkõige rattaliiklus.
2. Toimunud on 8 nädalane kunstiresidentuur Tartus.
3. Resideeruv kunstnik on kohtunud vähemalt kaks korda kogukondadega ja poliitikutega ning arutlenud keskkonnahoidlike liikumisviiside teemal
4. Resideeruv kunstnik on loonud linnaruumi ühe keskkonnahoidlikke liikumisviise käsitleva installatisooni vms kunstiteose.


Maksumus


131 767 EUR

Tartu kohustused


39 530 EUR

Toetus


92 237 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Komisjon

Millise programmi / meetme raames


Loov Euroopa

JuhtpartnerGoethe-Instituut

Partnerid


1. Czech Centres, Tšehhi
2. BoMiasto, Poola, Katowice
3. Punkt, Slovakkia, Bratislava

Juht


Alina Nurmist

Algus- ja lõpptähtaeg


02.01.2023 - 31.12.2026

Osakond


RLO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord