Asi: Excellence Network Designing Vocational Education for Sustainable Development (BBNE) in Europe

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-22-0039
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Excellence Network Designing Vocational Education for Sustainable Development (BBNE) in Europe
Registreeritud: 22.03.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärk tugineb ÜRO tegevuskava 2030 ja ÜRO 17 säästva arengu eesmärkidele, UNESCO maailma tegevusprogrammi (WAP), ELi haridusruumi 2025, Jätkusuutlik Saksamaa haridus (NAP) dokumentidele, mis mõjutavad kutsehariduse arengut.
Kutseõpe peab olema Euroopas digitaalsem ja jätkusuutlikum ning kõrge kvaliteediga ja vastav tööturu vajadustele ja edasiarengule, mis võimaldab koolitada kõrge kvalifikatsiooniga EL oskustöölisi, mis omakorda vähendab töötust ja seeläbi kergendab ka EL sotsiaalsüsteeme, mis omakorda aitab kaasa Euroopa sotsiaalsele stabiilsusele.


Eesmärgid


Projekti peaeesmärk on luua projekti Euroopa kutsehariduse tippkeskuste tugev toimiv koostöövõrgustik, mis arendab tuleviku kutseharidust projektipartnerite kutseoolides.
Selleks töötatakse välja ühine tugiraamistik tulevikuoskustele ja -ametitele suunatud, digitaalsete ja jätkusuutlike kutsehariduse kompetentsikeskused. mis edendevad riiklikke kutsehariduse- ja koolitusprogramme ning ühtlustavad Euroopa kutseharidussüsteemi. Projekti eesmärk on olla poliitiline kõigil tasanditel - kohalik-piirkondlik-riiklik-rahvusvaheline.


Tegevused


Projekti raames toimub 7 rahvusvahelist konverentsi parnerriikides (mis hõlmavad endasse sh tulevikuametite töötuba, maailmakohvik, dialoogifoorumid ja ekspertide paneeldiskussioonid, foorumid poliitikate kujundajatega). Iga partnerkool töötab välja ühise rakendusstrateegia, mis "kujundab ELi kompetentsikeskused".


Tulemused


Effektiivne koostöövõrgustik ja parem koostöö kohalike, riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel. Kutsehariduse ja -koolituse pakkujad muudavad kutsehariduse digitaalsemaks, jätkusuutlikumaks, tulevikuoskustele orienteeritud ning rahvusvaheliseks. Kutsehariduse tippkeskuste loomine projekti partnerorganisatsioonides. Poliitikate kujundajate kaasamine kutsekoolide edukaks edasiarendamiseks.


Maksumus


32 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


32 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Saksamaa Riiklik Agentuur

Millise programmi / meetme raames


Erasmus +

Juhtpartner


Berufsbildende Schulen 1 Uelzen (Saksamaa)

Partnerid


1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
2. Association La Châtaigneraie (Prantsusmaa)
3. Istituto D'Istruzione Superiore Giotto Ulivi (Itaalia)
4. MALTA COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND TECHNOLOGY (Malta)
5. Studienseminar Hannover LBS (Saksamaa)
6. Ausbildungszentrum für Sozialberufe der Caritas der Diözese Graz Seckau Wielandgasse (Austria)

Juht


Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2022 - 01.09.2023

Osakond


VOCO

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord