Asi: BUILDING CAPACITIES IN INNOVATION PROCUREMENT FOR CITIES- BUILD

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0038
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Teised töötajad: Helje Jõgi; Liina Helmoja; Marion Kade; Olja Fomina; Rein Haak
Tähtaeg: 31.07.2024
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: BUILDING CAPACITIES IN INNOVATION PROCUREMENT FOR CITIES- BUILD
Registreeritud: 22.03.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Riigihanked on avalikus sektoris peamine vahend teenuste-, tööde- ja kaupade hankimisel. Samas on riigihanked ka üks parimaid võimalusi innovatsiooni kiiremaks kasutuselevõtuks avalikus sektoris. Innovatsioonihangete kaudu saab avalik sektor leida paremaid lahendusi avalike teenuste tõhususe, teenuste kvaliteedi, jätkusuutlikkuse ja tulemuslikkuse parandamiseks. Vaatamata innovatsioonihangete mitmetele positiivsetele külgedele on nende kasutamine hankimisel jäänud tagasihoidlikuks. Üheks peamiseks põhjuseks on siin madal teadlikkus.


Eesmärgid


Projekti peamiseks eesmärgiks on tõsta avaliku sektori teadlikkust innovaatilistest riigihangetest ja julgustada avaliku sektori organisatsioone koostööle, et aidata kaasa jätkusuutliku innovatsiooni arendamisele,
Alameesmärkideks on:
• Pakkuda avalikke temaatilisi koolituspakette, et tõsta ostjate/hankijate oskusi ja suutlikkust viia läbi uuenduslikke hankeid.
• Suurendada avalik-õiguslike ostjate/hankijate teadmisi innovatsioonihangete õigusraamistikest.
• Tõsta ostjate/hankijate teadmisi ja oskusi, ettevõtete kaasamisest innovatsioonihangetesse.
• Luua uusi temaatilisi ekspertide võrgustikke ja kohalikke kompetentsikeskusi.


Tegevused


Projektiga luuakse õpiraamistik innovatsioonihangete alase kompetentsi tõstmiseks ning antakse teadmisi, kuidas seda praktikas rakendada.

Peamised tegevused:

- Valdkonna parimate praktikate vahetamine;
- Ettevõtete huvi suurendamine innovatsioonihangete vastu;
- Innovatsioonihangete põhimõtete rakenmdamine igapäevatöös;
- Väärtuspakkumiste ja kaasamisstrateegia koostamine;
- Huvigruppide kaardistamine;
- Riigihangete läbiviijate koolitamine;
- Personalivahetus vastastikkuseks kogemuste vahetamiseks;
- Innovatsioonihangete simulatsioonide läbiviimine;
- Koolitusmaterjalide koostamine hankijatele;
- Kommunikatsioonitegevused


Tulemused


Teadlikkus innovatsioonihangetest ja nende kasutamise eelistest on tõusnud.


Maksumus


45 500 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


45 500 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Komisjon

Millise programmi / meetme raames


Horizon Europe (HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01-02)

Juhtpartner


PEDAL CONSULTING SRO
BJORNSONOVA 4807/5
Martin, 03601
Slovakia

Partnerid


CIVITTA EESTI AS, Eesti
CITY OF TURKU, Soome
VARSINAIS-SUOMEN LIITTO, Soome
TARTU LINN, Eesti
GEMEENTE ROTTERDAM, Holland

Juht


Jaanus Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


01.06.2022 - 31.05.2024

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord