Asi: Multilingual Car Mechanics E-Pictionary

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0036
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Teised töötajad: VOCO projektid
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Multilingual Car Mechanics E-Pictionary
Registreeritud: 16.03.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Tänapäeva digimaalimas on oluline kutsehariduse moderniseerimine ja kaasajastamine. Käesoleva projekti eesmärk on luua uus, moderne ja digiajastule kohane õpikeskkond autotehnika kutsehariduse valdkonnas, millele on tagatud lihtne juurdepääs (mitte ainult klassiruumis), mis on tasuta, kasutajasõbralik ja digitaalne ning vastab uue ja praeguse automehaanikute põlvkonna vajadustele edukaks tööks.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on luua põhjalik veebipildisõnastik ELi automehaanikutele. Automehaanikute sõnaraamat on abivahend oskuste arendamiseks ja professionaalse inglise keele edendamiseks. Automehaanika sõnaraamatu valitud keel on inglise keel lingua franca. Sõnaraamatu kogum vastab EL automehaanikute sektori vajadustele ja hõlpsasti juurdepääsetava professionaalse andmebaasi jaoks, mis sisaldab ingliskeelseid termineid, automehaanikute tööriistade nimesid, autoosade nimesid ja süsteemide nimesid, mida toetatakse reaalse fotoga. Selline tasuta automehaanikute veebipiltide sõnastik, mis sisaldab suurt ja süstemaatiliselt grupeeritud teavet ühest kohast, loob lisandväärtuse professionaalsuse suurendamiseks paljudes kutseharidusasutustes ja mujal.


Tegevused


Professionaalse automehaaniku põhiteadmiste st terminite, tööriistade ja mehaaniliste osade sõnaraamatu koostamine mis sisaldab peale inglise ja emakeelse terminite ka pilte. Automehaanikute sõnaraamat, mis luuakse Euroopa automehaanikaõpetajate rahvusvaheliste meeskondade ühisel jõupingutusel, on selge, täpne ja annab kasutajale pakutavas visualiseeritud andmebaasis otsingule piisava vastuse.Tulemused


Valmib automehaanika sõnaraamat mis aitab kaasa kutsehariduse moderniseerimisele autotehnika valdkonnas. Seda saavad kasutada nii põhiõppes, kui ka kaugõppes kutseõpurid. Automehaanika sõnaraamatut kasutatakse õppimiseks, teadmiste värskendamiseks ja kontrollimiseks nii kutsehariduses kui ka kõrghariduses õppimise protsessis, tööturuks valmistumisel ja rutiinses tööprotsessis transpordisektoris.


Maksumus


29 450 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


29 450 EUR

Kellele taotlus esitatakse


LT01 Education Exchanges Support Foundation

Millise programmi / meetme raames


Erasmus + KA2 Startegic Partnership

Juhtpartner


VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLA

Partnerid


Tartu VOCO (Eesti), Centro Integrado de Formacion Professional Someso (Hispaania), Berufsschule für Kraftfahrzeugtechnik (Austria), Strokovni izobrazevalni center Ljubljana (Sloveenia), Vilniaus Technologiju ir Dizaino Kolegjia (Leedu), GARAC (Prantsusmaa)

Juht


Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


01.10.2022 - 30.09.2024

Osakond


VOCO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord