Asi: Baltic Green Leadership: VET Students as Agents of Change

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0035
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Kaire Mets
Teised töötajad: VOCO projektid
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Baltic Green Leadership: VET Students as Agents of Change
Registreeritud: 16.03.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


CircularVET projekt on algatus ringmajanduse lähenemise edendamiseks ja piloteerimiseks kutsehariduse ja -koolituse kontekstis, tutvustades jätkusuutlikkuse alaseid pädevusi ja pakkudes selleks metoodilist raamistikku. Projekti tegevused on suunatud ringmajandusel põhineva lähenemise kohandamisele projekti partnerkoolide igapäevaellu ja õppekavadesse, mis looks eduka näite teistele kutseõppeasutustele ja sidusrühmadele. CircularVET tagab ringmajanduse kontseptsiooni laiema leviku kutseharidusasutustes, poliitika- ja ettevõtlussidusrühmades.


Eesmärgid


Peamised eesmärgid, mida CircularVET täidab:
1) koolitada kutsehariduse töötajaid ja õpilasi ringmajanduse teemadel: kuidas ringmajanduse alane haridus saab kutsehariduse osaks;
2) töötada välja ja katsetada lähenemisviise ringmajanduse integreerimiseks kutsehariduse ja koolituste õppekavadesse;
3) töötada välja kutsehariduskoolidele metoodiline materjal, milles kirjeldatakse lähenemisviise ringmajanduse integreerimiseks kutseharidusse.


Tegevused- CE-lähenemisviiside ülemaailmsete, Euroopa ja riiklike näidete väljaselgitamine ja kogumine ning nende rakendamine kutsehariduses ja -koolituses;
- kutseõppe õpetajate ja juhtide koolitusprogrammi väljatöötamine, pakkudes neile metoodikat ja stsenaariume ringmajanduse tutvustamiseks kutsehariduse ja -koolituse õppekavades ning kooli igapäevaelus;
- CircularVET OER arendamine ringmajanduse põhmõtete kutseõppesse integreerimise toetamiseks;
- koolitusprogrammi ja avatud koolituse katsetamine rahvusvahelistel ühistel koolitusüritustel ja ringmajanduse elementide integreerimine partnerkoolidest kutseõppeasutustes;
- ringmajanduse ideekonkursi korraldamine partnerkoolide õppijatele ning konkursi võitjate kaasamine partnerriikides toimuvatele üritustele;
- CircularVET väljundite laialdase leviku ja kohaldamise ning nende jätkusuutlikkuse tagamine levitamisürituste ja levitamistegevuse kaudu.Tulemused


- vajaduste analüüs kutsehariduse ja -koolituse personali teadlikkuse ja valmisoleku kohta ringmajanduse õppe rakendamiseks kutsehariduses;
- kutsehariduse ülemaailmsed, Euroopa ja riiklikud näited;
- kutsehariduse juhtide ja õpetajate koolitusprogramm “Ringmajanduse haridus kutsehariduses: stsenaariumid ja metoodikad”;
- OER, mille eesmärk on toetada ringmajanduse teema integreerimist kutseharidusse;
- Ligikaudu 220 inimest kaasatakse projekti tegevustesse.


Maksumus


60 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


60 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Läti Erasmus+ riiklik agentuur

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA2

Juhtpartner


Valsts izglītības attīstības aģentūra (State Education Development Agency)

Partnerid


BALTIC BRIGHT - Läti
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums - Läti
Latvian Chamber of Commerce and Industry - Läti
Tartu VOCO

Juht


Kaire Mets

Algus- ja lõpptähtaeg


01.11.2022 - 31.10.2025

Osakond


VOCO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord