Asi: Enhancing Digital and Mobile Vocational Education and Training (EDaMVET)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0031
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Teised töötajad: VOCO projektid
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Enhancing Digital and Mobile Vocational Education and Training (EDaMVET)
Registreeritud: 11.03.2022

Projekt






Lühikokkuvõte


Projekt jätkab DigiVET4All Erasmus+ projekti tegevusi Moodle keskkonnas õppematerjalide loomisel ning keskkonna erinevate võimaluste alast väljaõpet kutsehariduse töötajatele. Projektis keskendutakse peamiselt Moodle keskkonna mobiilsetele kasutuvõimalustele ning H5P lahenduste loomisele, mis aitavad automatiseerida hindamise ning tagasisidestamise protsessi.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on arendada kutseõpetajate digitaalseid oskuseid, ning Moodle veebipõhise õppekeskkonna kasutamise kompetentse. Projekti eesmärgiks on õpetajate teadmiste ja oskuste arendamine Mobile Moodle ning H5P tehnoloogia kasutamisel kutsehariduse õppekavadel.


Tegevused


Projekt kestab kaks aastat (24 kuud). Projekti jooksul toimuvad rahvusvaheliste partnerorganisatsioonide projektikohtumised, kus igast organisatsioonist osaleb 2-4 inimest. Planeeritud on kaks füüsilist kohtumist ning igakuised veebikohtumised. Projekti raames toimub tulemuste levitusseminar projekti viimastel kuudel 2024 aasta kevad-suvel, kus toimub projekti tulemuste tutvustus. Projektis toimuvad õpetajate koolitused Mobile Moodle lahenduste kasutama õppimiseks - koolitused valmistab ette ja korraldab Mediamasteri Finland. Luuakse H5P töövahendi kutsehariduse õppekavadel kasutamiseks sobilikud põhjad nii õppematerjaldie loojatele kui kasutajatele. Projektis viiakse läbi tulemuste levitamise seminar tutvustamaks loodud materjale teiste kutsekoolide õpetajatele.


Tulemused


Projekti tulemused on suunatud kutseharidussüsteemis töötavatele koolitajatele ja õpetajatele ja Moodle`i spetsialistidele, kes soovivad arendada oma digitaalseid oskuseid ja teadmisi.
Projekti tulemusteks on
1) partnerkoolide õpetajad oskavad kasutada Mobile Moodle võimalsui õppetöö läbiviimisel
2) partnerkoolides on loodud põhjad Mobile Moodle kasutamiseks kutseõppes
3) loodud on näidis sisud ning templiidid H5P kasutamiseks kutseõppe õppekavadel
4) partnerkoolide õpetajad tunnevad H5P võimalusi Moodle õppekeskkonnas ning oskavad neid rakendada kutseõppe õppekavadel.


Maksumus


40 920 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


40 920 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Soome Erasmus+ rahvuslik agentuur

Millise programmi / meetme raames


Erasmus KA2 strateegiline koostöö

Juhtpartner


CAREERIA

Partnerid


Mediamaisteri, Finland, company partner – digital learning solutions
IES Puertas del Campo, Spain
Galway Technical Institute, Ireland
BBS Rotenburg-Wumme, Germany
Tartu VOCO

Juht


Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


01.10.2022 - 30.09.2024

Osakond


VOCO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord