Asi: Modern Education in Cleaning - MODULE

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0027
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Kaire Mets
Teised töötajad: VOCO projektid
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Modern Education in Cleaning - MODULE
Registreeritud: 03.03.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Puhastustööde tähendus on COVID-pandeemia tingimustes kasvanud ning koos sellega ka arusaam, puhastustööde valdkonnas on "lapi ja harja" ajastu läbi saanud kuid kaasaegseid kvaliteetseid ja kättesaadavaid puhastustööde alaseid õppematerjale ja spetsialiste napib kogu Euroopas. Projekti käigus loovad partnerid puhastustööde juhtimise valdkonnas kolme mooduli õppematerjalid, testivad neid ja teevad kättesaadavaks Moodle platvormil.


Eesmärgid


Tõsta puhastustööde juhtide väljaõppe kvaliteeti kaasaegsete online õppematerjalide loomise ja õpetajate rahvusvahelise koostöö arendamise kaudu.


Tegevused


Peamised tegevused on:
1) ühiskoolitused ja õppematerjalide loomine 3 moodulis
2) uute moodulite testimine
3) õppematerjalide avaldamine Moodle keskkonnas
4) avalikustamine ja teavitamine


Tulemused


Loodud on kolm uut kvaliteetset õppematerjalide paketti 3 valdkonnas (puhastustööde eelarvestamine, eripuhastustööd, kvaliteet), mida saab kasutada puhastustööde juhtimise õppe läbiviimisel. Projekti tulemused loovad eelduse õppetöö paindlikuks korraldamiseks läbi e-õppe võimaluste loomise ning suurendab seeläbi professionaalse enesetäiendamise võimalusi töötavatel inimestel.


Maksumus


120 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


120 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


HARNO

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ Strateegiline koostöö KA2

Juhtpartner


Tartu Rakenduslik Kolledž

Partnerid


OMNIA, the Joint Authority of Education in Espoo Region
Areadne Lifelong Learning Centre

Juht


Kaire Mets

Algus- ja lõpptähtaeg


01.10.2022 - 30.09.2024

Osakond


VOCO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord