Asi: Developing volunteering as a part of individual learning path (VOLUGRAM)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0024
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Kaire Mets
Teised töötajad: VOCO projektid
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Developing volunteering as a part of individual learning path (VOLUGRAM)
Registreeritud: 01.03.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekt toetab vabatahtlike võrgustiku arengut Euroopa kultuuripealinnades ning vabatahtliku töö tunnustamist individuaalse õpitee osana.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on arendada Euroopa kultuuripealinnades:
1) võimekad vabatahtlike võrgustikud,
2) kompetensed vabatahtlike koordinaatorid
3) luua tingimused vabatahtliku töö tunnustamisel individuaalse õpitee osana.


Tegevused


Projekti eesmärgiks on arendada Euroopa kultuuripealinnades:
1) võimekad vabatahtlike võrgustikud,
2) kompetensed vabatahtlike koordinaatorid
3) luua tingimused vabatahtliku töö tunnustamisel individuaalse õpitee osana.


Tulemused


Projekti tulemusena on Euroopa kultuuripealinnades loodud koolitus- ja juhendmaterjalid vabatahtlike koordinaatoritele ning tõstetud nende kompetentse ja suutlikkust. Loodud on vabatahtliku töö hindamise ja arvestamise tööriist, mis võimaldab arvestada vabatahtlikku tööd indivuiduaalse õpitee osana seeläbi motiveerida täiskasvanud õppijaid vabatahtlikku tööd tegema.


Maksumus


250 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


250 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


HARNO

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA2 Strateegiline koostöö

Juhtpartner


Tartu Rakenduslik Kolledž,

Partnerid


SA Tartu 2024
Bodø2024 IKS
Salzkammergut 2024 GmbH
VAEV Research and Development Agency GmbH

Juht


Kaire Mets

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2022 - 31.12.2024

Osakond


VOCO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord