Asi: Erasmus+ KA2 "Inclusion is On" 2021-2024

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0022
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Helene Toomeoks
Teised töötajad: Heilika Peterson; Margit Kink
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Erasmus+ KA2 "Inclusion is On" 2021-2024
Registreeritud: 16.02.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Strateegilise koostöö projekt Erasmus+ programmi raames "Inclusion is On", mis tegeleb noorte vaba aja tegevuste kättesaadavuse ja noorte võrdse kaasamisega. Pojekti eesmärgiks on arendada ja jagada häid praktikaid partnerorganisatsioonidega.


Eesmärgid


- Tõsta partnerorganisatsioonide teadmiste taset kõigi noorte kaasamise kohta vaba aja tegevustesse ja koolitada noorsootöötajaid.
- Vahetada häid praktikaid.
- Luua meetodid/vahendid, mida saab jagada ka teistele organisatsioonidele, kes ei ole projektipartnerid (podcast, veebinar, laager)..


Tegevused


- Küsitluse läbiviimine partnerriikides (jaanuar-veebruar 2022)
- Veebinari koostamine (kevad 2022)
- Koolitus noorsootöötajatele Soomes (mai 2022)
- Koolitus noorsootöötajatele Eestis (oktoober 2022)
- Podcasti loomine (terve projekti vältel)
- Laager (september 2023)
- Uute koolitajate koolitus ( jaanuar 2024)
- Seminar Tšehhis (märts 2024)


Tulemused


-Noorsootöötajad on teadlikumad vaba aja veetmise võimalustest oma piirkonnas.
- Noorsootöötajad oskavad efektiivsemalt kaasata kõiki noori noorsootöösse.
- On valminud koolituskava noorsootöötajatele, laager noortele ja podcast.


Maksumus


28 135 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


28 135 EUR

Kellele taotlus esitatakseMillise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA2

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

Partnerid


Nuorten Akatemia, Youth Academy Finland
Reija Arnberg
reija.arnberg@nuortenakatemia.fi
Nuorisoseurat, The Finnish youth association 
Radio- R, Czech Republic 
Tartu Youth Work Center, Estonia 
Federation of Children´s and Youth Municipal councils, Hungary 
Le Discipline, Italia
Croatian office for creativity and innovation, Croatia

Juht


Helene Toomeoks

Algus- ja lõpptähtaeg


01.11.2021 - 01.07.2024

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord