Asi: My Sustainable Business

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0014
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Kaire Mets
Teised töötajad: VOCO projektid
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: My Sustainable Business
Registreeritud: 27.01.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärgiks on Eesti, Läti ja Leedu kutseekoolide ettevõtlusõpetajate õpirännete kaudu jagada paremaid praktikaid ettevõtlusõppe läbiviimisest kutsekoolides ning suurendada õppijate ettevõtluse ja säästva arengu alaseid teadmisi.


Eesmärgid


Vahetada kogemusi ja parimaid praktikaid ettevõtlusõppe läbiviimisel ning aidata kaasa õppijate ettevõtluse ja säästva arengu alaste seoste mõistmisele.


Tegevused


õpetajate õpiränded ja selle tulemusena viiakse õpilastega läbi tunnid seostades ettevõtlusõppe ja roheteemad "kuidas muuta ettevõtlust rohelisemaks, milline on säästlik tarbimine ja tootmine jne.


Tulemused


2 ettevõtlusõpetajat on osalenud õpirändel


Maksumus


10 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


10 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Nordplus

Millise programmi / meetme raames


Nordplus

Juhtpartner


Rokiškio profesinio mokymo centras

PartneridJuht


Kaire Mets

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2022 - 30.09.2023

Osakond


VOCO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord