Asi: LIFE IP BUILDEST - Renoveerimise maraton Eestis

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0008
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse ruumiloome osakond
Vastutav töötaja: Kaspar Alev
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: LIFE IP BUILDEST - Renoveerimise maraton Eestis
Registreeritud: 14.01.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Hoonete rekonstrueerimise pikaajaline strateegia näeb Eestile ette ambitsioonikat renoveerimise mahtu. Kokku vajab aastaks 2050 Eestis renoveerimist 54 000 000m2 mahus hooneid sj:
- 100 000 eramut neto kogupinnaga 14 000 000 m2
- 14 000 kortermaja neto kogupinnaga 18 000 000 m2
- 27 000 mitte-eluhoonet neto kogupinnaga 22 000 000 m2.

Eesti praegune renoveerimise strateegia, meetmed ja ehitusturg ei suuda sellist nõudlust rahuldada. Hoonete elamiskõlbmatuks või kasutamiskõlbmatuks muutumise vältimiseks on vaja välja töötada uued meetmed ja kasutusele võtta uued tehnoloogiad.


EesmärgidProjekti eesmärgiks on töötada välja strateegiad ja tehnoloogiad eesmärgi saavutamiskes ning neid projekti jooksul rakendada Tartu, Võru ja Rakvere linnades.

Projekti esimene samm on Tartus pilootpiirkondade välja valimine, kus piirkondliku renoveerimise lahendust arendada ja piloteerida. Pilootpiirkond peaks olema selline, et tulemused on korratavad mujal Tartus ja laiemalt Eestis. Seejärel korraldatakse pilootpiirkonna uuring, milles kaardistatakse renoveerimise tõrked, ootuse renoveerimisele, ootused kodukandile, hoonete lähiümbrusele, naabruskonnale, linnaosale.

Uuringu tulemuste alusel koostatakse koosloomes piirkonna elanikega naabruskonnapõhine renoveerimise kontseptsioon.  Kontseptsiooni elluviimise käigus renoveeritakse vähemalt kolm kortermaja kasutades KredEx-I renoveerimistoetust ja projektist ette nähtud täiendavat toetust. Linn investeerib naabruskonda, et parandada liikuvust ja elurikkust. Täiendab investeering tuleb avaliku ruumi kvaliteedi tõstmiseks Keskkonnainvesteeringute Keskusest.

Projektis osaleb 18 partnerit eesotsas Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeeriumiga, kelle ülesanne on aastaks 2027 viia Eesti uuele võimekusele elu- ja ärihoonete renoveerimisel.


Tegevused


Tegevused Tartus:
3 kortermaja renoveerimise toetamine
10 eramaja renoveerimise toateamineTulemused


Projekti tulemusena on Tartus renoveeritud 3 kortermaja ja 10 eramaja


Maksumus


958 881 EUR

Tartu kohustused


383 552 EUR

Toetus


575 328 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Komisjon

Millise programmi / meetme raames


LIFE

Juhtpartner


Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Partnerid


Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerim, Keskkonnaministeerim, Riigi Kinnisvara AS, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tallinna Tehnika Ülikool, Eesti Kunsiteakadeemia, Tartu Regiooni Energiaagentuur, Tartu linn, Võru linn, Rakvere linn, Eesti Korteriühistute Liit, Eesti Vabaõhu Muuseum, Ringmajandusettevõtete liit, Puitmajatootjate liit, Digiehituse klaster

Juht


Kaspar Alev

Algus- ja lõpptähtaeg


01.04.2022 - 31.12.2028

Osakond


RLO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord