Asi: Koolinoorte lauluvõistluse "Koolilaul 2022" korraldamine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-22-0005
Menetlev üksus: Tartu Tamme Kool
Vastutav töötaja: Marge Neltsas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Koolinoorte lauluvõistluse "Koolilaul 2022" korraldamine
Registreeritud: 11.01.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Kõikidele Eesti koolinoortele suunatud lauluürituse ''Koolilaul 2022"' korraldamineTartu
Tamme Koolis.


Eesmärgid


Korraldada üleriiklik lauluvõistlus „Koolilaul 2022“.


Tegevused


1. Ettevalmistustöö
2. Võistluse korraldamine (selle eeltöö, läbiviimine ja järeltegevused)


Tulemused


Edukas võistluse toimumine


Maksumus


2 925 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


2 925 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Kultuurkapital

Millise programmi / meetme raames


rahvakultuuri sihtkapital

Juhtpartner


Tartu Tamme Kool

PartneridJuht


Tiina Tooding

Algus- ja lõpptähtaeg


22.11.2021 - 01.07.2022

Osakond


HO allasutus

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord