Asi: Tartu Lasteaed Poku: PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus põllumajandus- või toidusektori ettevõtte külastamiseks 2022

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-22-0002
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Poku
Vastutav töötaja: Johanna Kompus
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Poku: PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus põllumajandus- või toidusektori ettevõtte külastamiseks 2022
Registreeritud: 05.01.2022

Projekt


Lühikokkuvõte

Eesmärgid


Hiie talu: Lapsed savad teadmisi, kuidas toimub mahetalus õunakasvatus ning missugused seosed puu- ja köögiviljakasvatusel on mesilaste pidamisega. Lapsed saavad degusteerida talu toodangut ning praktilise tegevuse käigus kinnistada saadud teadmisi.

Võnnu mahetalu: Lapsed saavad teadmisi mahetootmisest talus ja selle võrdlusest tavatootmisega ning mõjust keskkonnale. Lapsed näevad ja tutvuvad talutööde ja taimekasvatusega ning osalevad praktilises taimekülvamise tegevuses. Lisaks tutvuvad lapsed mahemunade tootmisega.

Kokanduseks õppeköögi vahendid: Lapsed teavad, kuidas erinevad puu- ja köögiviljad jõuavad erinevate toiduainetena meie lauale. Lapsed saavad praktilise kogemuse, kuidas toitu valmistada. Lapsed kogevad puu- ja köögiviljade tarbimisel, et neid saab kasutada toiduks nii toorelt, kui ka kuumtöödeldult. Lastel suurenevad võimalused lasteaia õppeaias kasvatatud köögiviljadega kokandustegevuste läbiviimiseks.


Tegevused


Hiie talu: 1,5 tunnise tegevuse käigus saavad lapsed tutvuda talu majandusviisidega ja mahekasvatuse põhimõtetega ning mesinduse alustega. Käivad ringkäigul õunaaias ning degusteerivad talu toodangut. Praktilise käelise tegevusena maailvad oma saadud teadmised mahetalust kruusile.

Võnnu mahetalu: Lapsed osalevad ekskursioonil ja 1,5 tunnises õppetoas, kus tutvuvad taimekasvatusega talus ja praktilise tegevusena külvavad seemneid ning istutavad taimi. Täidavd kinnistavaid töölehti ja tutvuvad mahemärgistusega talutoodetel ning toodete pakenditega.

Kokanduseks õppeköögi vahendid: Meie lasteaias viivad kõik rühmad igakuiselt lastega läbi vähemalt ühe kokandustegevuse. Sügisel on alati kõige poplaarsem olnud õunamahlategu, mis kahjuks mahlapressi rikke tõttu sellel aastal katkes. Igakuine kokandustegevus on tekitanud suurenenud huvi uute vahendite järgi nagu blender ja toidukuivati. Toidukuivati aitab ka ära kasutada menüüst üle jäänud puu- ja juurviljaampse, et vältida toidu äraviskamist. Õuesõppiva lasteaiana on suurenenud huvi õues söögitegemise, mistarvis soetame lauapliidid.


Tulemused


Hiie talu: Lapsed on saanud teadmisi mahetalu majandusviisidega ning mesinduse alustest. Nad on tutvunud ja degusteerinud talu toodangut.

Võnnu mahetalu: Lapsed on saanud teadmisi, kuidas toimub mahetootmine talus ja kuidas see toimub tavatootmisest. Lapsed on tutvunud talutöödega ja osalenud praktilises taimekülvamise tegevuses. Lisaks on lapsed tutvunud mahemunade tootmisega.

Kokanudseks õppeköögi vahendid: Lapsed on saanud teadmisis, kuidas erinevad puu- ja köögiviljad jõuavad erinevate toiduainetena meie lauale. Lapsed on saanud praktilise kogemuse, kuidas erinevaid toite valmistada ja saanud kasutada õppeaias kasvatud köögivilju söögitegemiseks.


Maksumus


2 296 EUR

Tartu kohustused


383 EUR

Toetus


1 913 EUR

Kellele taotlus esitatakse


PRIA

Millise programmi / meetme raames


Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Poku

PartneridJuht


Evelin Laugus

Algus- ja lõpptähtaeg


03.01.2022 - 31.05.2022

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjusShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord