Asi: Tartu Kivilinna Kooli 2021 – 2022 õa loodus- ja keskkonnaalased õppeprogrammid

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0149
Menetlev üksus: Tartu Kivilinna Kool
Vastutav töötaja: Alice Kapp
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Kivilinna Kooli 2021 – 2022 õa loodus- ja keskkonnaalased õppeprogrammid
Registreeritud: 21.12.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärgiks on Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik TKiK klassid (kokku 36 klassikomplekti), kes läbivad õa jooksul erinevad õppeprogrammid või õppekäigud loodus- või keskkonnahariduskeskustes.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projekti tulemuseks on ümbritsevat märkava ja tundva noore inimese kujunemine, kellel on keskkonnateadlikud väärtushinnangud ning keskkonnasõbralikud käitumis- ning tarbimisharjumused. Projektis osalevad kõik TKiK klassid (kokku 36 klassikomplekti), kes läbivad õa jooksul erinevad õppeprogrammid või õppekäigud loodus- või keskkonnahariduskeskustes. Õppeprogrammid on valitud õpetajate poolt nii, et need toetaksid riiklikku ja kooli õppekava.


Tegevused


TKiK klassid (kokku 36 klassikomplekti) läbivad õa jooksul erinevad õppeprogrammid või õppekäigud loodus- või keskkonnahariduskeskustes.


Tulemused


Projekti jooksul omandatud teadmiste ja oskuste edasiandmine eakaaslastele erinevate meetodite kaudu ning teadmiste ja oskuste kasutamine igapäevaelus.
Projekti tulemuseks on ümbritsevat märkava ja tundva noore inimese kujunemine, kellel on keskkonnateadlikud väärtushinnangud ning keskkonnasõbralikud käitumis- ning tarbimisharjumused.
Projekti mõju keskkonnaseisundile on keskkonnasõbralik. Projekti rakendumisel suureneb õpilaste huvi keskkonnateadlikkuse vastu ja kaasneb õpilaste positiivne suhtumine loodusesse ja selle hoidmise/kaitsmise vajalikkusesse ning säästva eluviisi omaksvõtmine.


Maksumus


9 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


9 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnaprogramm

Juhtpartner


Tartu Kivilinna Kool

PartneridJuht


Riho Rosin

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2021 - 03.06.2022

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord