Asi: Tartu 2024 projekti Peedist Pesumasin osanäitus Tartu linnamuuseumis

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0146
Menetlev üksus: Tartu Linnamuuseum
Vastutav töötaja: Madle Uibo
Teised töötajad: Mirjam Savisto
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu 2024 projekti Peedist Pesumasin osanäitus Tartu linnamuuseumis
Registreeritud: 09.12.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Eesti Maanteemuuseumi, Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Tartu Linnamuuseumi ühise näituseprojekti Peedist Pesumasin osanäituse ettevalmistus ja teostus Tartu linnamuuseumis.


Eesmärgid


2024. aasta kevadel avame samaaegselt kolmes muuseumis ühise näituse, mis vahendab taaskasutuse ja isetegemise väärtusi. Peedist Pesumasina osanäitus Tartu linnamuuseumis on muuseumi aastanäitus, kuid kuulub ühtlasi Tartu 2024 põhiprogrammi. Näituse ettevalmistamiseks toimub kogumiskampaania teemakohaste lugude ja esemete leidmiseks. Näitusega kaasneb näitusekogumik ning haridus- ja publikuprogramm, korraldatakse rahvusvaheline teaduskonverents, mille ettekannete põhjal valmib artiklite kogumik. Näitust reklaamitakse hüpiknäitusega Lõuna-Eesti avalikus ruumis.Tegevused


Tartu linnamuuseumis projekti Peedist Pesumasin osanäituse ettevalmistamine (materjalide kogumine, sisu loomine) ning kujundamine, haridus- ja publikuprogrammide väljatöötamine, näitusekataloogi ja artiklikogumiku koostamine, konverentsi ettevalmistus.


Tulemused


2024. aastal on Tartu linnamuuseumis avatud projekti Peedist Pesumasin osanäitus, viidud läbi teemakohaseid muuseumitunde ja üritusi lastele ja täiskasvanutele. Ilmunud on näituse kataloog ning artiklikogumik.


Maksumus


73 200 EUR

Tartu kohustused


25 700 EUR

Toetus


47 500 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Tartu 2024

Millise programmi / meetme raames


Tartu 2024 põhiprogrammi esimese osa toetus

Juhtpartner


Tartu Linnamuuseum

PartneridJuht


Madle Uibo

Algus- ja lõpptähtaeg


12.12.2021

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord