Asi: Vanemluskoolitus "Imeliste aastate" põhi- ja jätkuprogramm 2022

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0142
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Katrin Joost
Teised töötajad: Birgit Siigur
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Vanemluskoolitus "Imeliste aastate" põhi- ja jätkuprogramm 2022
Registreeritud: 18.11.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Vanemluse toetamine ja vanemahariduse pakkumine on üheks väga oluliseks prioriteediks laste käitumisprobleemide ennetamisel ja perede aitamisel. Pikemaajalisem eesmärk riiklikul tasandil on vanemahariduse pakkumine kohalike omavalitsuste ennetustegevuste osana. Tartu linnas on alla 23 000 lapse.


Eesmärgid


Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ eesmärk on aidata lapsevanematel ennetada ja toime tulla
laste käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Programmis omandatud praktilised oskused ja
saadav tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toime laste kasvatamisega kaasnevate
väljakutsete ja stressi tekitavate olukordadega. "Imelised aastad" põhiprogramm on 2 - 8-aastaste laste vanematele. "Imelised aastad" jätkuprogramm on suunatud 4 - 12-aastaste laste vanematele, kes on eelnevalt läbinud „Imelised aastad“ põhiprogrammi.


Tegevused


Programm koosneb 16 nädala jooksul 1 kord nädalas (2 – 2,5 tundi) toimuvatest koolitustest ja
personaalsest tööst lapsevanematega. Ühe grupiga töötavad kaks programmi grupijuhti. Koolituse ajal on korraldatud lastehoid ning laste ja vanemate toitlustus. Ühe grupi suurus on 10 kuni 14
lapsevanemat. Korraldame 2022 aasta kokku 5 koolitusgruppi: I poolaastal 2 põhiprogrammi vanemluskoolitust (neist üks venekeelne grupp) ning II poolaastal ühe jätkuprogrammi ja kaks põhiprogrammi koolitus (1 grupp venekeelne). KOV saab delegeerida koolitusgruppide korraldamise ja aruandlusega seotud tegevuse
koostööpartnerile


Tulemused


Vanemlusprogrammi tulemuslikkus on tõestatud ja andnud laste käitumisprobleemide vähendamisel
häid tulemusi nii Eestis kui ka paljudes teistes riikides. Uuringutest on selgunud, et
programmi läbinud vanematel paranesid märgatavalt vanemlikud oskused, sealhulgas suhtlemis- ja
enesekehtestamiseoskused, ning vähenes vanemlik stress. Programmi rakendamise järel suurenes
laste sotsiaalne kompetentsus, enesekehtestamise oskus, probleemide lahendamise oskus ja
paranesid suhted vanemate ning eakaaslastega. Pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne
ja antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.
Eestis on läbi viidud ka programmi kulu - tulu analüüs. Analüüsi tulemusel leiti, et iga programmi rakendamiseks kulutatud euro aitab pikas perspektiivis hoida kokku
14,40 eurot


Maksumus


39 733 EUR

Tartu kohustused


18 173 EUR

Toetus


21 500 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Tervise Arengu Instituut

Millise programmi / meetme raames


Avalik konkurss kohalike omavalitsuste toetamiseks vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ põhi- ja jätkuprogrammi pakkumisel 2022 aastal

Juhtpartner


Tervise Arengu Instituut

Partnerid


TARTU LASTE TUGIKESKUS
ProVida Kliinik OÜ
Episteme OÜ
JL Erapraksis OÜ

Juht


Kairi Avastu

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2022 - 31.12.2022

Osakond


STO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord