Asi: Tartu Maarja Kool keskonnataeadlikumaks

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0141
Menetlev üksus: Tartu Maarja Kool
Vastutav töötaja: Jaanus Rooba
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Maarja Kool keskonnataeadlikumaks
Registreeritud: 10.11.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Maarja Kooli õpilaste keskonnateadlikus


Eesmärgid


Suurendada õpilaste keskonnateadlikust


Tegevused


Osalemine loodusprogrammides


Tulemused


Õpilaste parem arusaam lodusest, selle toimimisest ja ökoloogilise tasakaalu säilimise tähtsusest


Maksumus


2 500 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


2 500 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskonnateadlikuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Maarja Kool

PartneridJuht


Jaanus Rooba

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2021 - 31.05.2022

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord