Asi: Koostöö on edu võti

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0139
Menetlev üksus: Miina Härma Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eda Lemberg
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Koostöö on edu võti
Registreeritud: 25.10.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Arendada õpilastes sallivust ja prosotsiaalset käitumist.


Eesmärgid


Alaeesmärgid:
- Õpilaste teadlikkuse tõstmine kiusamisolukordades
- Õpetajate teadlikkuse tõstmine kiusamisolukordades
- Õpilaste ja õpetajate vaheliste arusaamatuste vähendamine
- Sallivuse suurem teadvustamine
- Emotsioonide reguleerimise tehnikate kasutamine
- Sallivama keskkonna loomine koolis
Koostööoskuste arendamine läbi liikumise


Tegevused


KiVa päeva korraldamine Miina Härma Gümnaasiumi 1.-8. klassi õpilastele ja õpetajatele.
Projekti tegevuste kirjeldus:
raames järgmised koolitused ja töötoad:
- Margit Peegel joogatund/lõõgastustehnikate kasutamine
- Matti Orav „Kuidas leida rahu iseendas“, töötuba
- Koostööoskuste arendamine Liikuma Kutsuva Kooliga
- Loovtegevuste töötuba
- Erivajaduste takistusrada ja kogemuse jagamine
- Veebikontstaabli töötuba „Turvalisest interneti käitumisest“
- Improteatritöötuba „Eksimine on inimlik“
- Hele Riit, koostööoskuste töötuba
- Vaikuseminutid
Emotsioonidega toimetuleku töötuba


Tulemused


Hoolivam, salliva ja ettevõtlikum koolipere


Maksumus


1 750 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 750 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Õpilasesinduste Liit

Millise programmi / meetme raames


Salliv kool

Juhtpartner


Miina Härma Gümnaasium

PartneridJuht


Eda Lemberg

Algus- ja lõpptähtaeg


01.11.2021 - 31.12.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord