Asi: Water sustainability / Vesi ja jätkusuutlikkus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0138
Menetlev üksus: Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eneli Mäeots
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Water sustainability / Vesi ja jätkusuutlikkus
Registreeritud: 21.10.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi eesmärgiks on aidata kaasa õpilaste eluks vajalike pädevuste kujunemisele ja pakkuda õpilastele võimalikult palju valikuvõimalusi, et neist kasvaksid ise oma õppimist juhtivad kodanikud. Koolis väärtustatakse loovust, tolerantsust, innovaatilisust ja digitaliseeritust. Erilist tähelepanu pööratakse õppe individualiseerimisele ja toetatakse hariduslike erivajadustega õpilasi, sealhulgas andekaid. Käesolev projekt keskendub õpilaste mahukaima individuaalse töö - uurimistöö - protsessi toetamisele.


Eesmärgid


Õpilaste individuaalseks toetamiseks ja gümnaasiumiastme kõige mahukama iseseisva projekti (uurimistöö) sujumiseks ja noorte teaduse populariseerimiseks soovime õpilastele pakkuda võimalust õpirände käigus koguda uurimistöö kirjutamiseks andmeid (keskkonnamõõtmised, intervjuud, küsitlused, vaatlused jne) välispartnerite juures. Partnerkoolide külastamine õppetegevuse eesmärgil suurendab õpimotivatsiooni ja iseseisvust, parandab õpilaste võõrkeeleoskust ja laiendab silmaringi, sest lisaks õppetööle käib kohtumistega kaasas ka kultuuriprogramm. Projekti läbivaks teemaks on keskkonnasäästlikkus.


Tegevused


Käesolevas projektis osalevad lisaks JPG-le Gymnasium Schillerstraße Austrias, Lycée Gaspard Monge Prantsusmaal ja Institut Educacio Secundaria L'Allusser Hispaanias. Projekti jooksul toimub neli rahvusvahelist kohtumist, kus osalevad nii õpilased kui õpetajad ja peamisteks valdkondadeks on rohelise mõtteviisi juurutamine läbi partnerkoolide ühiste tegevuste, koos õppimine ja õpilaste uurimistöödesse rahvusvahelise sisendi andmine.


Tulemused


Projekti tulemusena on osalenud õpilased avardanud silmaringi keskkonnasäästlikkuse valdkonnas, arendanud võõrkeeleoskust (inglise ja saksa keel) ja omandanud teadmisi Austria, Prantsusmaa ja Hispaania kultuurist ja koolisüsteemist. Uurimistöödega seotud eesmärgid saavutatakse iga konkreetse õpilase puhul uurimistöö esitamise tähtajaks. Eesmärk on täidetud, kui projektis osalenud õpilased kaitsevad oma uurimistöö, mis põhineb andmetel, mis on saadud koostöös partnerkoolidega.


Maksumus


23 785 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


23 785 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ programm

Juhtpartner


Tartu Jaan Poska Gümnaasium

PartneridJuht


Lembi Loigu

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2021 - 30.11.2022

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord