Asi: Tõrukesed otsivad sügise märke Luke mõisapargis

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0131
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Tõruke
Vastutav töötaja: Ruti Põder
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tõrukesed otsivad sügise märke Luke mõisapargis
Registreeritud: 23.09.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Laste keskonnateadlikkuse kasvatamine läbi vahetu kogemuse


Eesmärgid


Lapsed tutvuvad mõisapargi looduskooslusega ja märkavad taimede muutusi sügisel.Tegevused


Osalemine programmi Sügis Mõisapargis tegevustes


Tulemused


Lapsed oskavad käituda pargis keskkonnateadlikult ja tunnevad sügise märke.


Maksumus


306 EUR

Tartu kohustused


56 EUR

Toetus


250 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse programm

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Tõruke

PartneridJuht


Ruti Põder

Algus- ja lõpptähtaeg


23.09.2021 - 15.12.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord