Asi: Tartu Lasteaed Rukkilill projekt "Liblikate toimetused taluõuel"

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0130
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Rukkilill
Vastutav töötaja: Marit Paas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Rukkilill projekt "Liblikate toimetused taluõuel"
Registreeritud: 22.09.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Laste keskkonnateadlikkuse kasvatamine läbi vahetu kogemuse


Eesmärgid


Lapsed tutvuvad erinevate koduloomade ja-lindudega, tunnevad nende keraosi. Mõistavad koduloomade rolli inimese elus, oskavad nende juuresolekul käituda, mõistavad nende vajadusi ja oskavad nende eest õigesti hoolitseda.


Tegevused


Õppeprogrammis osalemine


Tulemused


Lastel on selginenud arusaamad loodusest, selle toimimisest ning oskused käituda keskkonnasäästlikult.


Maksumus


192 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


192 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse programm

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Rukkilill

PartneridJuht


Marit Paas

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2021 - 30.11.2021

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord