Asi: A. Russaku nim XXIV Noorte Pianistide Konkursi korraldamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0129
Menetlev üksus: Tartu I Muusikakool
Vastutav töötaja: Kaido Otsing
Teised töötajad: Sander Tamm
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: A. Russaku nim XXIV Noorte Pianistide Konkursi korraldamine
Registreeritud: 22.09.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


A.Russaku nim XXIV Noorte Pianistide Konkursi korraldamine Tartu I Muusikakoolis


Eesmärgid


Lõuna-Eesti klaveriõppurite taseme tõstmine ja ühtlustamine, võimalus konkureerida vastavalt õpitud aastatele, mitte vanusele. Õpilaste ja õpetajate silmaringi laiendamine, võimalus tagasisideks oma ala professionaalidelt


Tegevused


1.Repertuaari määratlemine 2.Info edastamine osalevatele koolidele 3.Õpilaste ettevalmistamine konkursiks 4.Linnamuuseumi saali broneerimine 5.Kokkulepete sõlmimine žüriiga konkursi töös osalemiseks 6.Žürii majutuse ja toitlustamise organiseerimine 7.Kuulutuste kujundamine, trükkimine ja paigaldamine 8.Konkursil osalejata andmete ja kavade arvutisse sisestamine 9.Lillede ja preemiate tellimine 10.Saaliproovide organiseerimine 11.Saali ette valmistamine ja salvestustehnika paigaldamine 12.Konkursi kuulamine 13.Tulemuste hindamine 14.Aukirjade trükkimine 15 Autasustamise ja lõppkontserdi korraldamine


Tulemused


Õpilased saavad kogemuse konkureerides nendega võrdse aja õppinud õpilastega, otsene tagasiside žüriilt, mis võimaldab tulemusi veelgi parandada


Maksumus


3 185 EUR

Tartu kohustused


1 900 EUR

Toetus


1 285 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Kultuurkapital

Millise programmi / meetme raames


Eesti Kultuurkapitali 2020. aasta III jaotus

Juhtpartner


Tartu I Muusikakool

Partnerid


Lõuna-Eesti muusikakoolid

Juht


Kaido Otsing

Algus- ja lõpptähtaeg


22.09.2021 - 31.12.2021

Osakond


KO

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord