Asi: Tartu Annelinna Gümnaasiumi projekt "Me armastame loodust"

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0126
Menetlev üksus: Tartu Annelinna Gümnaasium
Vastutav töötaja: Jelena Bitova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Annelinna Gümnaasiumi projekt "Me armastame loodust"
Registreeritud: 21.09.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Põhikooli klasside osalemine loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja -kasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides; Planeeritavad õppekäigud toetavad riikliku õppekava täitmist praktiliste kogemuste ja näidete kaudu ning õpitulemuste saavutamist.


Eesmärgid


Õpilaste parem arusaam loodusest, selle toimimisest ning ökoloogilise tasakaalu säilitamise tähtsusest aitab kaasa nende keskkonnasõbralikumale käitumisele.


Tegevused


Teised klassid läbivad õppeprogramm "Sügis mõisapargis";
Neljandad klassid osalevad õppeprogrammis "Vitipalu matkarada"
Kuuendatele klassidele on ettenähtud õppeprogramm "Eesti metsad"
Kolmandad klassid läbivad TÜ loodusmuuseumis õppeprogramm "Eksootilised lemmikloomad"
Seitsmendatele klassidele on õppeprogramm "Kahepaiksed ja nende kaitsmine Eestis"
Õppeprogramm Luua Metsakoolis(8klass)
Õppeprogramm viiendatele klassidele ettenäeb vee elustiku uurimine ja õppetundmine
Õppeprogramm "Vee kvaliteedi määramine"
Õppeprogramm 1 klassile "Loomalapsed" Elistvere loomapargis


Tulemused


Õpilased teavad metsamajanduse eri suundi ja mõistavad teaduslikke uuringute tähtsust.
Oskavad tunnuste alusel eristada Eestis elavaid loomi. Seletavad, kuidas neid kaitstakse Eestis.
Õpilased tunnevad ja nimetavad vees elavaid kalu ja putukaid


Maksumus


9 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


9 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus - KIK

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Keskkonnainvesteeringute Keskus SA

PartneridJuht


Hiie Asser

Algus- ja lõpptähtaeg


31.08.2021 - 01.07.2022

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord