Asi: Tartu Karlova Lasteaia lapsed väärtustavad keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0125
Menetlev üksus: Tartu Karlova Lasteaed
Vastutav töötaja: Silja Kasekamp
Teised töötajad: Kati Poljakov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Karlova Lasteaia lapsed väärtustavad keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi
Registreeritud: 17.09.2021

Projekt


Lühikokkuvõte

Eesmärgid


Laps õpib looduse vaatlemist ja tundma õppimist läbi erinevate meelte, arendab tählepanelikkust ümbritseva suhtes. Laps õpib tundma erinevate aastaaegade eripärasid. Laps saab aimu looduse imepärasest jõust maastiku kujundamisel ning millised on tagajärjed, kui inimene sellesse protsessi on sekkunud. Laps väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi.


Tegevused


Osalemine Vapramäe Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse õppeprogrammis "Tunnetusprogramm" ja RMK Kiidjärve õppeprogrammis "Taevaskojad - looduse pühakoda".


Tulemused


Õppeprogrammi "Tunnetusprogramm" tulemused:
1. Arendab kuulmis-, nägemis- ja tähelepanuvõimet.
2. Õpib tundma loodust erinevate meelte abil.
3. Õpib tundma erinevate aastaaegade eripärasid.
4. Õpib tundma looduslikke helisid, materjale ja lõhnu.
5. Suudab osa võtta rühmatööst.
6. Tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest.
7. Väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi.

Õppeprogrammi "Taevaskojad - looduse pühakoda" tulemused:
1. Laps saab aimu looduse imepärasest jõust maastiku kujundamisel.
2. Laps näeb ja kogeb, millised on tagajärjed kui inimene sellesse protsessi on sekkunud.
3. Laps väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi.Maksumus


400 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


400 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Karlova Lasteaed

PartneridJuht


Regina Kullamaa

Algus- ja lõpptähtaeg


06.09.2021 - 30.06.2022

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord