Asi: Tom ja Finn järvel teadmisi omandamas

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0121
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Piilupesa
Vastutav töötaja: Silja Parbus
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tom ja Finn järvel teadmisi omandamas
Registreeritud: 07.09.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti käigus osalevad 6aastased lapsed Jääaja Keskuse õppeprogrammis
Kes elab järve sees? Järveuuringud parvelt.


Eesmärgid


Lapsed saavad teadmisi Saadjärvest kui elukeskkonnast ning tutvuvad
veeohutusega.


Tegevused


Projekti on kaasatud 2 rühma, kes külastavad Jääaja Keskuse
pakutavat õppeprogrammi.


Tulemused


Õppeprogrammi läbimisel on laps omandanud uusi teadmisi järve
elukeskkonnast ning saanud teadmisi veeohutusest.
Õppeprogrammis osalemine aitab kaasa laste keskkonnateadlikkuse kujunemisel.


Maksumus


702 EUR

Tartu kohustused


202 EUR

Toetus


500 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Piilupesa

PartneridJuht


Silja Parbus

Algus- ja lõpptähtaeg


07.09.2021 - 31.12.2021

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord