Asi: Õppevahendite soetamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0115
Menetlev üksus: Tartu Tamme Kool
Vastutav töötaja: Marge Neltsas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Õppevahendite soetamine
Registreeritud: 03.09.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu XIV riigikaitseõpilaste laskimisvõistluse korraldamine Tartu Tamme Koolis 20.03.2021.a


Eesmärgid


soetada õppematerjale- ja tarvikuid riigikaitseõpilaste võistluste läbiviimiseks


Tegevused


Õpilaste ettevalmistamine Tartu XIV riigikaitseõpilaste laskimisvõistluseks


Tulemused


riigikaitseõpilane oskab käsitseda õhkrelva


Maksumus


9 080 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


9 080 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raames


üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamiseks, riigikaitseliste õppelaagrite ja õppekäikude korraldamine

Juhtpartner


Tartu Tamme Kool

PartneridJuht


Uudo Limak

Algus- ja lõpptähtaeg


03.09.2021 - 31.12.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord