Asi: Õpihuvilaager Tartu Variku Kooli õpilastele

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0108
Menetlev üksus: Tartu Variku Kool
Vastutav töötaja: Peeter Kikas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Õpihuvilaager Tartu Variku Kooli õpilastele
Registreeritud: 26.08.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Variku Koolis on palju neid õpilasi, kes vajavad õppimisel täiendavat toetust, suuremal või vähemal määral õppetöös tuge (tõhustatud ja erituge). Õpilaagrisse on oodatud ka need õpilased, kelle oskamatus, teadmatus või ebakindlus toob esile käitumise probleemid kooli keskkonnas, kes kaotasid distantsõppe käigus klassi (klassirühma) kuuluvuse tunde.


Eesmärgid


Eesmärgiks on õpihuvi laagris koostöö erinevate partneritega, et kasutada nende kogemust meie kooli õpilasi õpetada ja toetada haridusteel.


Tegevused


Õpihuvi laagri tegevustesse on planeerinud erinevaid ainevaldkondi ja õpitegevusi, mis annavad vajadusel võimaluse neid õpilaste rühmade vahel vahetada ja vajadusel ka koos läbi viia.
Teema „Loodusnähtused meie ümber - kuidas neid märgata ja mõõta?“ on õppetöö mängulises vormis, mis valmistab õpilasi ette järgmise päeva seikluslikuks matkaks. Eelmisel päeval õpitud teadmistele loodusainetes rakendatakse matkapäeval neid praktikas. Kunstiainetes kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja töövormide rakendamise kaudu, mis võimaldab õpilastel teadvustada ning kasutada oma individuaalset õpistiili kui ka loomingulist töötamist rühmas.


Tulemused


Kõik laagri tegevused hõlmavad läbi arutelude ja grupitööde ainealaste pädevuste arendamist ja nende vastu huvi tekitamist.


MaksumusTartu kohustusedToetus


9 800 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja teadusministeerium

Millise programmi / meetme raames


Haridus- ja noortevaldkonna kriisitoetus

Juhtpartner


Tartu Variku Kool

PartneridJuht


Peeter Kikas

Algus- ja lõpptähtaeg


26.08.2021 - 31.12.2021

OsakondShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord