Asi: Õpihuvi laager

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0107
Menetlev üksus: Tartu Annelinna Gümnaasium
Vastutav töötaja: Jelena Bitova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Õpihuvi laager
Registreeritud: 25.08.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Distantsõppe perioodil õppeaastatel 2019/20 ja 2020/21 on tekkinud lüngad teadmistes ning omavahelisel koostöö oskusel, sotsialisserumises. Selleks, et leevenada tekkinud lünkasid, korraldame 4-päevase õppelaagri Valga maakonnas.Laagri tegevused panustavad õpilaste üldpädevust e, eeskätt õpi- ja suhtluspädevuse kujunemise toetamist..


Eesmärgid


toetada gümnaasiumiastme õpilasi eesmärgiga leevendada kriisist tingitud negatiivseid mõjusid õpilaste teadmiste ja oskuste omandamisele, üldpädevuste kujundamisele ning õpimotivatsiooni hoidmisele.


Tegevused


Töötoad matemaatikas, ajaloos, eesti keeles, inimeseõpetuses, Kultuurilised töötoad.Tegevused toimuvad väikestes rühmades, mis roteeruvad. Tegevused toimuvad koostöös. Õpetajad ja juhendajad töötavad samuti koostöisel alusel, partneritena. Tegevused on omavahel lõimitud ja meetodite kasutuselt mitmekesised. Toetatakse õpilaste enesealgatust ja loovust, samuti õpirõõmu.


Tulemused


Toimub õpilaste areng üldpädevustes ja sotsialiseerumises.


Maksumus


7 200 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


7 200 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja teadusministeerium

Millise programmi / meetme raames


Haridus- ja noortevaldkonna kriisitoetus

JuhtpartnerPartneridJuht


Maire Küppar

Algus- ja lõpptähtaeg


29.09.2021 - 31.12.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord