Asi: Oswald Hartge memuaaride juurde kultuuriloolise Tartu jalutuskäigu kaardi koostamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0090
Menetlev üksus: Tartu Linnamuuseum
Vastutav töötaja: Marge Rennit
Sari: 14-2 Museaalide kogumise, näituste ja ekspositsioonide korraldamise, muuseumipedagoogika ja teadusliku töö dokumendid
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Oswald Hartge memuaaride juurde kultuuriloolise Tartu jalutuskäigu kaardi koostamine
Registreeritud: 28.06.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Kultuuriloolise jalutuskäigu kaardi publitseerimine Oswald Hartge mälestusraamatu juurde.


Eesmärgid


Eesmärk on koostada Tartu Linnamuuseumi Tartu-elulugude sarjas kolmanda raamatuna 2021. aasta sügisel ilmuva baltisakslase Oswald Hartge memuaarteose juurde kultuuriloolise Tartu jalutuskäigu kaart.


Tegevused


Kultuuriloolise jalutuskäigu kaardi koostamine, kujundamine ja trükkimine.


Tulemused


Kultuurilooline jalutuskäigu kaart valmib paralleelselt Oswald Hartge mälestuste tõlkeraamatuga 2021. aasta sügisel.


Maksumus


891 EUR

Tartu kohustused


491 EUR

Toetus


400 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertrühm

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu Linnamuuseum

PartneridJuht


Marge Rennit

Algus- ja lõpptähtaeg


28.06.2021 - 30.12.2021

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord