Asi: ProgeTiigri seadmete hankimine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0088
Menetlev üksus: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Vastutav töötaja: Ingrid Hansar
Tähtaeg: 19.12.2021
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: ProgeTiigri seadmete hankimine
Registreeritud: 22.06.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Haridus- ja Noorteamet kaasfinantseerib Sihtfinantseeringu saajat Seadmete hankimisel, hüvitades Sihtfinantseeringu saajale kuni 75% taotluses esitatud kuludest, kuid mitte rohkem, kui 5000 eurot taotlusvooru perioodil. Sihtfinantseeringu saaja omafinantseeringu määr Seadmete ostul on vähemalr 25% ning seda ei ole lubatud vähenada.


Eesmärgid


Sihtotstarbelised vahendid eraldatakse Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumile ProgeTiigri seadmete soetamise taotlusvooru käigus ning on ette nähtud Lego Education Mindstrorms EV3 põhikomplekti, akulaadija, värvi- ja valgusanduri ja güroanduri soetamiseks.


Tegevused

Tulemused


Soetatud seadmed


Maksumus


6 665 EUR

Tartu kohustused


1 666 EUR

Toetus


4 999 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja Noorteamet

Millise programmi / meetme raames


ProgeTiiger

Juhtpartner


Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

PartneridJuht


Riho Rosin

Algus- ja lõpptähtaeg


11.06.2021 - 19.12.2021

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord