Asi: ProgeTiigri seadmete hankimine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0085
Menetlev üksus: Tartu Herbert Masingu Kool
Vastutav töötaja: Marge Mõttus
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: ProgeTiigri seadmete hankimine
Registreeritud: 21.06.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Haridus- ja Noorteamet kaasfinantseerib Sihtfinantseeringu saajat Seadmete hankimisel, hüvitades Sihtfinantseeringu saajale kuni 75% taotluses esitatud kuludest, kuid mitte rohkem, kui 5000 eurot taotlusvooru perioodil. Sihtfinantseeringu saaja omafinantseeringu määr Seadmete ostul on vähemalr 25% ning seda ei ole lubatud vähenada.


Eesmärgid


Sihtotstarbelised vahendid eraldatakse Tartu Herbert Masingu Koolile ProgeTiigri seadmete soetamise taotlusvooru käigus ning on ette nähtud mikrokontroller-arendusplaatide, robootikakomplektide ja nende riistvaraliste lisade, elektroonika-mehhaanika komplektide (KITid), 3D-printerite ning programmeeritavate droonide jmt soetamiseks.


Tegevused


.


Tulemused


Soetatud seadmed


Maksumus


5 000 EUR

Tartu kohustused


1 670 EUR

Toetus


3 330 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja Noorteamet

Millise programmi / meetme raames


ProgeTiiger

Juhtpartner


Tartu Herbert Masingu Kool
Tel 7363 1686
e-post: kool@masing.tartu.ee

PartneridJuht


Kirke Kasari

Algus- ja lõpptähtaeg


11.06.2021 - 19.12.2021

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord