Asi: Tartu Lasteaed Annike-ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2021

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0082
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Annike
Vastutav töötaja: Katrin Nurm
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Annike-ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2021
Registreeritud: 16.06.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


ProgeTiigri seadmete soetamine


Eesmärgid


Seadmete soetamise eesmärgiks on kasutada neid lõimituna teiste ainetega ja huvitegevustes.
Tänu uutele seadmetele muutub õppetöö kaasaegsemaks, mitmekülgsemaks ja leidlikumaks. Lapsed õpivad rohkem iseseisvalt tegutsema, paremini hakkavad aru saama põhjus-tagajärg nähtustest. Uued robotid annavad võimalust pakkuda lastele interaktiivsemat ja arendavat keskkonda, mis motiveeriks neid uusi oskusi omandada, annaks lastele julgust, et mitte karta uusi ülesandeid lahendada ja kingiks palju-palju rõõmu. Sest teeme kõike ja pingutame selleks, et lapsed saaksid olla oma lapsepõlves õnnelikud.


Tegevused


1) Eesti keele õpetamiseks. Nii Qobo kui ka Blue-Bot robotite abil saavad lapsed oma varasemaid teadmisi korrata kui ka uusi sõnu õppida. Need robotid sobivad uue sõnavaraga tutvumiseks ning ka sõnade kordamiseks.
2) Meie lasteaia lapsed on suured lego huvilised ning võimalus ühendada Qobo teoga legoklotse annab nii palju mänguhimule juurde.
3) Lapsed õpivad tegutsema nii meeskondades kui ka paarides. Tihti kasutame me tegevustes rühmatööd, kuna oskust töötada rühmas on tähtis omandada.
4) Koos lapsevanematega. Blue-Bot ja Qobo robotite programmerimisesse saame kaasata ka meie lapsevanemaid, kes vahel tulevad meile külla.
5) Erinevates lasteaiasisestes projektides, mis on Tartu Linnavalitsuse pool toetatud. Meie lasteaed tihti võtab osa erinevatest projektidest, kus me saame tulevikus kasutada ka meie uusi roboteid.


Tulemused


Meie robootika teekond algas eelmisel aastal, kui me saime tänu ProgeTiigri taotlusvoorule endale kaks Bee-Bot robotite komplekti (Kokku 12 robotit ja 2 laadimisalust). Selle aja jooksul saime me uute robotitega nii palju õppida ja vahvaid mänge mängida! Meie lapsed tegutsevad robotitega juba väga osavalt ning iga kord kui õppetegevusse on kaasatud robotid, pakub see lastele nii palju rõõmu!
Arvame, et me võiksime lastele veelgi rohkem avastusrõõmu pakkuda ning valisime taotlusvooru jaoks kaks erinevat robotit: Qobo tigu ja Blue-Bot.
- Qobo tigu programmeeritavad komplektid pakuvad meile huvi eelkõige selle poolest, et see robot kindlasti motiveerib lapsi veelgi rohkem eesti keele vastu huvi tunda.
- Blue-Bot robotid sobivad aga ideaalseks üleminekuks, et täiendada oma Bee-Bot robotitega saadud oskusi. Oma erilise välimusega, kus on näha, mis komponentidest robot on tehtud, äratab see robot huvi ka keerulise astme robootika vastu. Kooli minnes on meie lapsed eriti valmis robotitehnikaga tegutsemiseks.
Tänu eelmisel aastal saadud Bee-Bot robotitele ärkas meie lasteaia mitmetel õpetajatel huvi robootika vastu. Seadmeid hakkavad pidevalt kasutama eelmise aastaga võrreldes veelgi suurem hulk Tartu lasteaia Annike õpetajatest ja lastest, vanuseastmetes 4-7 aastat. Nooremad lapsed ka saavad võimalust tutvuda ägedate robotitega, et nad oleksid ikkagi valmis robotiterohkeks tulevikuks meie lasteaias.
Valitud Qobo tigude ja Blue-Bot robotite komplektidega hakkavad tegutsema kokku 135 last (3 osalist keelekümblusrühma, 2 tasandusrühma ja 3 aiarühma)


Maksumus


2 210 EUR

Tartu kohustused


553 EUR

Toetus


1 658 EUR

Kellele taotlus esitatakse


HARIDUS- JA NOORTEAMET

Millise programmi / meetme raames


ProgeTiigri seadmete taotlusvoor

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Annike

PartneridJuht


Veronika Dervojed

Algus- ja lõpptähtaeg


16.06.2021 - 19.12.2021

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord