Asi: ESC vabatahtlikud Tartu Noorsootöö Keskuses 2021-2022

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0073
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Helene Toomeoks
Teised töötajad: Heilika Peterson; Margit Kink
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: ESC vabatahtlikud Tartu Noorsootöö Keskuses 2021-2022
Registreeritud: 27.05.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Välisvabatahtlike kaasamine Tartu noortekeskuste tegevustesse perioodil sügis 2021 - sügis 2022


Eesmärgid


Rikastada noorsootöö tegevusi läbi välisvabatahtlike kaasamise noortekeskuste igapäevastesse tegevustesse. Olulisel kohal on solidaarsuse ja tolerantsuse edendamine ühiskonnas.


Tegevused


Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi raames 3 välisvabatahtlikku töötavad 12 kuud Tartu Noorsootöö Keskuses.


Tulemused


Noortekeskuste tegevused on mitmekülgsemad.


Maksumus


33 759 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


33 759 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus-ja noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskusele

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Solidaarsuskorpus

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Mariliis Maremäe

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2021 - 31.10.2022

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord