Asi: Animapäev Tartu Mänguasjamuuseumis 3.08.2021

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0072
Menetlev üksus: Tartu Mänguasjamuuseum
Vastutav töötaja: Katrin Vask
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Animapäev Tartu Mänguasjamuuseumis 3.08.2021
Registreeritud: 25.05.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti koostööpartneriks on Türi Noortekeskus. Noortekeskus aitab leida noori, kes soovivad koolituspäeval osaleda ja vahendab projektiga seonduvat infot kohalikus kogukonnas. Türi asub Tartust kaugemal ja tõenäoliselt pole paljudel noortel olnud võimalust külastada mänguasjamuuseumi. Projekti sihtgrupiks on Türi valla noored vanuses 12-15 aastat (sh muukeelsed ja pagulasperedest pärit). Koolituspäeval saab osaleda kuni 25 noort ja nende saatjad. Muuseumi jaoks suur väljakutse tuua sellises vanuses noori muuseumisse ja projekt aitab kaasa muuseumi tuntuse tõstmisel Kesk-Eesti noorte seas.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on, et erineva (kultuuri)taustaga noored teevad omavahel koostööd ja selle tulemusena sünnib looming, mis peegeldab nende mõtteid, kultuuritausta ja loomingulisust. Meeskonnatöö käigus õpitakse ja täiendatakse ka üksteist ning leitakse uusi sõpru. Projekti tulemusena tõuseb Tartu Mänguasjamuuseumi tuntus Kesk-Eestis


Tegevused


Projekti käigus külastavad Türi valla noored Tartu Mänguasjamuuseumi, kus tutvutakse esmalt ekspositsiooniga sh ainulaadse Eesti filminukkude kollektsiooniga. Seejärel jagatakse noored 5ks meeskonnaks, kes hakkavad looma animafilmi. Teemaks on Tartu Mänguasjamuuseumi reklaam noortele. Juhendaja on Tartu Mänguasjamuuseumi haridusprogrammide kuraator Ave Viirma, kes omab suuri kogemusi nii õpetamises, kui ka animafilmide loomises.


Tulemused


Projektis osaleb kuni 25 noort. Selle käigus luuakse 5 erinevat animafilmi, mille eesmärk on reklaamida Tartu Mänguasjamuuseumit omavanustele noortele. Kaudsem eesmärk on tihendada koostööd Tartust kaugemal asuvate noortekeskustega. Seekordne projekt on pilootprojektiks tulevastele sarnastele koolituspäevadele.


Maksumus


794 EUR

Tartu kohustused


258 EUR

Toetus


536 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

Millise programmi / meetme raames


Projektikonkurss „Raamatukogud-muuseumid-noored“

Juhtpartner


Tartu Mänguasjamuuseum

Partnerid


Türi Noortekeskus

Juht


Katrin Vask

Algus- ja lõpptähtaeg


25.05.2021 - 30.09.2021

Osakond


KO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord